Týnecké mosty a tunely IV.

„Německý most“ II.část

Jak jsem slíbil, tak se v této části vracím k předchozímu příspěvku k tvz. Německému mostu.
Strávil jsem příjemné sobotní dopoledne u Štěpánů, kteří žijí u Janovického potoka. Zatímco jsem ochutnával velikonočního beránka od usměvavé paní Štěpánové, poslouchal jsem vyprávění jejího manžela o rodinné a s ní spojené týnecké historii.
Mimo jiné jsem se dozvěděl, že rodina Štěpánova je vlastně pamětníky obou posledních světových válek.
Otec pana Štěpána se jako Československý legionář vrátil po dlouhé cestě našich legií z Ruska přes Vladivostok zpět do tehdejšího Československa v roce 1920.
V této souvislosti jsem si mohl jen opět postesknout k absenci jakýchkoli vzpomínkových akcí v loňském roce k 100 letému ukončení 1. Velké války a ještě když jsme mohli k této události získat osobní svědectví a dokumentaci našich vlastních spoluobčanů – pamětníků.
Náš rozhovor se samozřejmě také dotknul již zmiňovaného mostu. Pan Štěpán osobně vídal stavbyvedoucí firmy Billik , Schicho a spol., která celou stavbu prováděla. Tato stavební společnost byla tehdejší okupační správou prověřená a prováděla i jiné stavební práce např. na letišti v Nesvačilech a spravovala i Sonderlager v Bystřici.
A zde musím zdůraznit tu podstatnou informaci o samotném mostu kterou jsem se dozvěděl. Sám jsem jako kluk slýchal, že přes tenhle most měla vést dálnice, ale podle všeho je tato informace zcela nepravdivá…
Je možné, že silnice měla vést směrem k Praze, ale zřejmě ze zcela jiného důvodu. Týnec se nacházel na samotné hranici výcvikového a zkušebního prostoru Waffen SS. Tyto jednotky potřebovali k rychlému, spolehlivému a skrytému přesunu kvalitní silnice nejen pro pěší, ale i pro těžkou vojenskou techniku a tak bylo rozhodnuto o stavbě silnice přes tento prostor. Je možné, že se se stavbou v našem okolí začalo z důvodu blízkosti železnice a kvalitnímu mostu (most T.G.M.) přes který se mohla do vojenského prostoru dopravovat i těžká technika jako tanky apod.
Přípravné práce začali v roce 1943, kdy se vytyčila trasa od Hájovny na Tarance přes Kozlovice, Chářovice a dál pokračovala přes Poděluské kopce k Brejlovu.
U Kozlovic došlo asi jen k vytyčení trasy a drobným pozemním úpravám, kdy pak největší stavební práce byly provedeny v okolí Chářovic viz. předchozí část. Nad Podělusy pak došlo k vykácení stromů v připravované trase silnice.
Na stavbě se také podílel lom v Požárech, odkud se dovážel kámen na základy mostu.
Stavbu se díky vývoji na bojišti nepovedlo dokončit a po přerušení firma která ji zajišťovala byla převedena do Nesvačil, kde se měla podílet na blíže nespecifikovaných stavebních pracích. Zde se můžou milovníci záhad a mystérií zamyslet nad tím, co v Nesvačilech a jejich okolí stavěla, šlo jen o nějaké obranné objekty nebo třeba o na tam tradovaných skrýších pro zvláštní věci a zařízení?

Závěrem musím ale zopakovat, že legendy o stavbě dálnice se nezakládali na pravdě a život ve své rozmanitosti je někdy vlastně zcela logický a jednoduchý.

Zdeněk Vondrák – Týnečtí patrioti

Týnecko a historie

Motto
„Kdo nezná vlastní historii, přijímá a řídí se cizí“

Zaslechli jste někdy tak zajímavou věc, že jste si říkali to přeci není možné, to se nemohlo stát nebo že se to určitě stalo jinak? Vždyť to by jste přeci museli určitě vědět….
Mě to napadlo ve vztahu k naší, Týnecké historii.
Víte, jaké historické stavby, místa, osoby nebo souvislosti se v našem okolí fyzicky vyskytují nebo se kdysi v minulosti stali?
Co řeknete na to, že Týnecké území bylo pravděpodobně velkým sídlištěm Keltů, když při stavbě mostu T.G.M. IMG_2728
se podle pamětníků našlo mnoho keltských nádob a že třeba u lomu v Požárech je obětní keltský kámen?
Že Týnec je mnohem starší než je první písemná zmínka, která má mimochodem za dva roky 700 let výročí?

IMG_2678

Že podle mohutnosti Týneckého hradu a jeho základů na svou dobu, se pravděpodobně jedná o královský hrad z doby Přemyslovců? To může třeba potvrzovat i neexistence písemných záznamů o vlastnictví u církevních institucí, které jsou ve většině případech velice pečlivé při soupisech svého majetku. Napadlo by vás, že hrad Zbořený Kostelec byl ve vlastnictví vnuka Jana Žižky z Trocnova, pana Kuneše z Dubé, který z tohoto hradu podnikal loupežné výpravy tak dlouho až ho dobylo vojsko Jiřího z Poděbrad, který se obléhání osobně zúčastnil?
Víte který majitel a kdy zřídil v Týnci manufakturu na výrobu kameniny a k potřebám výroby upravil i samotný Týnecký hrad, který v historii patřil i slavnému Albrechtu z Valdštějna?
Kdo a proč postavil dům U Micků? Dům U Micků
Vzpomene si dnes ještě někdo, že se mělo řece Sázavě říkat Bobří řeka a psal o ní v knihách o pravěku spisovatel Eduard Štorch, proč se na Sázavě stavěli jezy a k čemu vlastně sloužili, že o nich psal spisovatel Jan Morávek a že v Týnci ještě žije pamětník, který se s tímto spisovatelem znal osobně? Jez v Chrástu
Ví se dnes, jaké plány měl ing. František Janeček a jak se měl podle něho Týnec a Týnecko rozvíjet?
Napadlo by vás, že Týnecký most T.G.M. je první mostní stavbou v samostatném Československu? Že v okolí Týnce bylo pevnostní opevnění tzv. Pražského obranného okruhu a bylo rozdělené hranicí cvičiště jednotek Waffen SS? Že i na Týnecku působili odbojové skupiny?

Myslím že spousta z vás by si vzpomněla i na další zajímavé a často nečekané věci a souvislosti a tak mě zajímalo, jestli se v minulosti už někdo nepokusil historii zmapovat.
Našel jsem v téhle souvislosti celkem zdařilou knihu, s názvem TÝNEC NAD SÁZAVOU – K historickým kořenům města, kterou před devíti lety vydal městský úřad. I když kniha obsahuje hodně zajímavých informací, napadlo mě, jestli a zda vůbec se někdo o ně zajímá dál.
První co jsem si řekl, že by asi největší zájem měl samotný městský úřad, který pak tyto informace dál využívá v turistickém ruchu k vlastní propagaci města a jeho okolí a tak jsem dne 13.3.2015 vznesl dotaz, zda má město Týnec zpracovaný přehled historických památek a míst na svém území? Odpověď která mi přišla dne 23.3.2015 byla docela stručná:
„Kromě muzea a hradní zdi evidujeme kapličky, zvoničky a pomníky.“
Považuji to celkem na škodu, že se tím město dál nezabývalo a chci tuto věc zkusit osobně projednat na dalším jednání zastupitelstva.
Shromažďování těchto informací by nemuselo být v úvodu moc náročné, podle mě by stačilo prostřednictvím Týneckých listů požádat občany o spolupráci a příspěvkům které by došli pak např. zřídit odkaz na oficiálních Týneckých webových stránkách a tam řadit příspěvky třeba podle data. Postupem času by se dali rozdělit na fakta, domněnky a popřípadě i lidové povídačky a dál pak marketingově využít k další propagaci města a jeho okolí.
Zároveň by se mohlo zařídit druhé vydání knihy o Týnci nad Sázavou, ať už k desetiletému výročí prvního vydání nebo k 700 výročí první písemné zmínky o Týnci.
Uvidíme, jak se k těmto nápadům a návrhům zastupitelstvo postaví.

Zdeněk Vondrák – Týnečtí patrioti

Týnecké mosty a tunely III.

„Německý most“ I.část

V současné době se v Týnci hodně probírá plánovaná stavba tzv. dálničního přivaděče ze směru od Chářovic.
Myslíte si, že se jedná o nějaký nový převratný nápad nebo nějakou okamžitou myšlenku?
Nevím, jestli vás zklamu nebo potěším, ale samotná myšlenka této cesty není totiž vůbec nová a natož převratná. V místech pěší cesty do Chářovic u Janovického potoka se totiž začalo s realizací podobné silniční stavby už více než před 70 lety v roce 1943 za protektorátu Čechy a Morava a po roce 1945 se už v ní dále nepokračovalo.
Nevěříte? I dnes se ještě nechají poznat zásahy do krajiny se stavbou spojené.

NM - násep 1

NM - cesta po náspu

 

 

 

Jsou i patrné dva pilíře připravovaného mostu, na kterých jsme si dokonce jako kluci hráli. Pilíře jsou k vidění na pozemku tam stojícího domu a jeden z nich je dokonce přímo jeho součástí.

NM - pilíř 1

NM - pilíř v domě

 

 

 

 

Ve spolupráci s Týneckým patriotem a místním znalcem historie panem Antonínem Krchem se povedlo najít pamětníka této stavby a po schůzce s ním do článku doplním další konkrétní a zajímavé údaje.

pZ

Týnecké mosty a tunely II.

Chtěl jsem napsat i o našem asi nejznámějším Týneckém mostu T.G.Masaryka:IMG_2730

Stále jsem přemýšlel jak, abych to provedl k významu stavby co nejlépe. Jde bezesporu o jednu ze staveb, která značně změnila týnecký život a jako taková si určitě zaslouží naši pozornost.
Nakonec jsem ale dospěl k názoru, že bude lepší použít již napsané a pro tento účel použiji citaci z Encyklopedie mostů  , kde je řečeno o mostu vše důležité:

TÝNEC NAD SÁZAVOU (Benešov) – Masarykův most

Když se stavěla posázavská dráha, tu se starobylá obec Týnec nad Sázavou (hrad je tu doložen kolem roku 1200) marně snažila, aby nádraží bylo postaveno na levém břehu řeky Sázavy. Dlouholeté usilování této obce o postavení silničního mostu, který by je spojoval s nádražím, se setkalo s úspěchem teprve po vzniku Republiky československé v roce 1918, když ministerstvo veřejných prací svolilo, aby stavba byla provedena státním nákladem za přispění místních zájemců. Ministerští úředníci jistě přihlédli i k obtížné situaci občanů Týnce, kteří byli doposud nuceni užívat k překonání řeky rámový přívoz (a to až do roku 1920, kdy byl postaven Masarykův most). Kdysi tu sice stával dřevěný most, ale ten roku 1776 strhla povodeň a už nebyl obnoven. Most má tři otvory o světlostech 30 metrů, překlenuté oblouky jsou ze železového betonu. IMG_2729Mostem se převádí přes řeku okresní silnice z Benešova do Kamenného Přívozu. Zároveň byl most východiskem tehdy projektované silnice Týnec nad Sázavou-Kamenice, která měla spojit okolí s Budějovickou státní silnicí. Byla to první mostní stavba, započatá v samostatném Československu. Na důkaz vděčnosti pojmenovala obec nový most po prezidentovi republiky.

 

IMG_2731IMG_2732

 

Z mého pohledu je ze všech informací nejdůležitější ta, že tento most je první most postavený v samostatném Československu.
Myslím, že i když naše město má i jiná významná místa, tak z novodobých dějin samostatného Československa tu jiné důležitější není a proto bych nejen já, uvítal větší popularizaci této stavby a národního cítění s ní spojeného.

pZ
——————————————————————————————-
Poznámka pod čarou
Jako reakci na zveřejnění tohoto článku jsem obdržel pár zajímavých reakcí a informací. Jednu z těchto informací, kterou jsem dostal 27.3. považuji za celkem důležitou k dodatečnému zveřejnění:

„Při stavbě mostu T.G.M. našli dělníci na levém břehu v prostoru dnešních tenisových dvorců při výkopových pracích velké množství černých,  hliněných nádob z dob Keltů. Nádoby rozbíjeli a hledali cennosti. Uvnitř ale nacházeli pouze cosi jako popelovou hmotu. Veškeré rozbité a posléze i celé nádoby byly vráceny zpět do tak zvané navážky. Mezi rodáky stále platí termín pro tento prostor za mostem jako Navážka.“  A.Krch.

Tímto velice děkuji panu Krchovi za opravdu zajímavé info. Vzhledem k současné výšce navážky je docela dobře možné, že uvedené nádoby nebo jejich pozůstatky jsou stále na místě a nemuseli být opětovně nalezeny při rekonstrukcích mostu, protože při těch se „pouze“ obnovovala vozovka a zábradlí. Zajímavě se jeví jedině hloubková oprava základů nebo výkopové práce v případě nového uložení vodovodního potrubí či elektrického vedení. Také by se něco mohlo objevit při letošní plánované celkové rekonstrukci v prostoru volejbalových a tenisových kurtů.
pZ

Týnecké mosty a tunely I.

Nezdá se vám nadpis nějaký divný nebo zavádějící ?
Může se tak jevit, vždyť přeci Týnec všichni dobře známe, nějaké mosty tu evidentně jsou, ale co ten tunel?

IMG_2716

Zřejmě více lidí napadne, že se jedná o nějaký tunel „ekonomický“ a tudíž spíše nehmotný nebo o nějaký podjezd – tunýlek, ale ne, já mám na mysli tunel opravdový a skutečný.
A skutečný tunel, jak se vlastně definuje? Délkou, hloubkou nebo jinak?

Wikipedie uvádí že „tunel je dopravní stavba, která vede pod zemí skrz krajinou vyvýšeninu, pod mořem, říčním tokem či městem. Obvykle slouží pro silniční, kolejovou nebo pěší dopravu. Vodní tunely vybudované k přivádění nebo odvádění vody se někdy označují též jako štoly. Železniční i silniční tunely i prostory metra ve válečných dobách mohou posloužit též jako protiletecké kryty pro obyvatelstvo nebo pro válečnou výrobu. Výstavba tunelu se nazývá tunelování. Metaforickpřenesený význam slova tunelování se stal označením pro druh hospodářského podvodu.“

Zajímavá je v našem případě zmínka o tunelu železničním, protože ten náš je se železnicí spojený. Nejezdí v něm sice vlaky, ale pro železnici se v době její stavby ukázal jako nezbytný a když pak došlo 18. ledna 1897 k slavnostnímu předání úseku trati Čerčany – Požáry (dnešní Prosečnice) do provozu, přes Chrást a tunel vlak projel.
Kdo pozorně četl, tak už pochopil, že se jedná o tunel na uvedeném úseku tehdy nově otevřené tratě a protože jsme v Týnci a jediná uváděná městská část je Chrást, tak nemůže být nikde jinde.

IMG_2722
V uvedeném odkazu je tedy o tunelu zmínka jako o propustku. A jde o propustek opravdu pěkný – 25 metrů dlouhý, 2,5 metru široký a 2,5 na jedné a 2,8 metru na druhé straně vysoký.

IMG_2721
Tunel zřejmě nebude mít pro město a jeho obyvatele žádné komerční využití, tak proč o něm vlastně tedy vůbec psát?
A proč ne? Přeci každá zajímavá věc, stavba nebo místo, která nám ukazuje místní historii a dovednost našich předků stojí určitě za poznání.

pZ