Týnecké mosty a tunely III.

„Německý most“ I.část

V současné době se v Týnci hodně probírá plánovaná stavba tzv. dálničního přivaděče ze směru od Chářovic.
Myslíte si, že se jedná o nějaký nový převratný nápad nebo nějakou okamžitou myšlenku?
Nevím, jestli vás zklamu nebo potěším, ale samotná myšlenka této cesty není totiž vůbec nová a natož převratná. V místech pěší cesty do Chářovic u Janovického potoka se totiž začalo s realizací podobné silniční stavby už více než před 70 lety v roce 1943 za protektorátu Čechy a Morava a po roce 1945 se už v ní dále nepokračovalo.
Nevěříte? I dnes se ještě nechají poznat zásahy do krajiny se stavbou spojené.

NM - násep 1

NM - cesta po náspu

 

 

 

Jsou i patrné dva pilíře připravovaného mostu, na kterých jsme si dokonce jako kluci hráli. Pilíře jsou k vidění na pozemku tam stojícího domu a jeden z nich je dokonce přímo jeho součástí.

NM - pilíř 1

NM - pilíř v domě

 

 

 

 

Ve spolupráci s Týneckým patriotem a místním znalcem historie panem Antonínem Krchem se povedlo najít pamětníka této stavby a po schůzce s ním do článku doplním další konkrétní a zajímavé údaje.

pZ