Kocourův prázdninový citát

Zakladatel Dubaje, šejk Rashid, byl dotázán na budoucnost své země a on odpověděl: „Můj dědeček jezdil na velbloudu, můj otec jezdil na velbloudu, já jezdím v Mercedesu, můj syn jezdí v Land Roveru a můj vnuk bude jezdit v Land Roveru … ale můj pravnuk bude muset znovu jezdit na velbloudu. “

Proč je to tak? A jeho odpověď byla: „Těžké časy vytvářejí silné muže, silní muži vytvářejí snadné časy. Snadné časy vytvářejí slabé muže, slabí muži vytvářejí těžké časy.

Mnozí to nepochopí, ale musíte vychovávat válečníky, ne parazity. “

A k tomu přidejte historickou realitu, že všechny velké říše … Peršané, Trójané, Egypťané, Řekové, Římané a v pozdějších letech Britové … všichni povstali a zahynuli během 240 let. Nebyli podmaněni vnějšími nepřáteli; uhnily zevnitř.

Amerika nyní překročila hranici 240 let a hniloba začíná být viditelná a zrychluje se. Minuli jsme roky Mercedesu a Land Roveru… velbloudi jsou na obzoru.

Pro dnešní citát se nabízí otázka, zda výše uvedená slova šejka si dokáží připustit nejen mladí a nejen ve vztahu k tomu, co právě prožíváme…

Kocourův citát na květen

„Na těch horách jsou také pastýři.
Mají za úkol hlídat stádo ovcí, starat se o něj, ve dne ho vodit na pastvu a večer zase shánět zpět do ohrady. Musí ošetřovat zraněné ovce i zajistit, aby měli vodu k pití. Jsou u toho, když se ovce rodí a jsou zde, i když umírají. Ti pastýři jsou živi ze stáda, z jeho mléka i sýru.
Avšak nejsou všichni dobrými pastýři. Někteří pastýři nemají srdce pro své ovce, ale pracují, aby si vydělali peníze. To je jejich hlavní cíl. Proto také, když se začne dít něco nebezpečného, třeba když v zimě zaútočí hladoví vlci na ovce, takoví pastýři utíkají sami do bezpečí, a o ovce se nestarají.“

Janovo evangelium

Dnes je citát trochu delší, nicméně v dnešní podivné době určitě stojí za zamyšlení…