Pokračování kauzy ve věci pokusu okradení členů OVK Občanů pro Týnecko

Zdravíme všechny naše čtenáře

Dnes se vracíme k námi uveřejněné kauze nevyplacení celých odměn členům volebních komisí v komunálních volbách.

Vzhledem k tomu, že v celé věci došlo ke konečnému rozhodnutí, kdy nadřízený orgán zjistil pochybení MÚ v Týnci a vyzval ho k nápravě vám předkládáme stanovisko kandidujících kolegů :

Vážení kolegové, 
zasílám Vám rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, který, jakožto nadřízená autorita dává za pravdu nám a naší stížnosti. Dále pak tato nadřízená autorita přinutila MÚ Týnec nad Sázavou vyplatit našim členům OVK dlužné peníze za první kolo voleb. Přesně tak, jak jsme očekávali, neboť volební zákon platí pro všechny stejně a radnice jej nemůže ve snaze poškodit opoziční stranu nijak překrucovat či dokonce ignorovat! Nejprve nám pan tajemník Albl sdělil, že žádné peníze nedoplatí a dále se nechal slyšet, “že jim jde o princip”. Zde je princip zřejmý, radnice v Týnci jen pokračuje v zastrašování své opozice, kde cíl této “akce” byl demotivovat opoziční členy okrskové volební komise od práce a napříště si tedy volby “pohlídat” bez účasti opozice! Fakt, že ze strany radnice v Týnci šlo o záměrný plán a nikoliv pouze o chybu svědčí kromě naší snahy věc řešit bez stížnosti i to, že radnice v Týnci dlužné peníze po půl roce v tichosti vyplatila a nikomu se ani neomluvila. 

Připojuji naše vyjádření tak, jak je na FB

Radnice v Týnci je usvědčena z další nepravosti! 
Jak jsme již informovali, radnice nevyplatila našim členům okrskových volebních komisí všechny peníze za jejich práci při zajišťování voleb mj. s argumentem, že jim jde o princip. Krajský úřad Středočeského kraje naší stížnosti vyhověl a přinutil radnici, aby našim členům OVK zaplatila a to podle zákona (tak, jako všem ostatním). Princip radnice v Týnci je tedy zřejmý, znechutit opozičním členům volební komise jejich práci. A volby si tak “hlídat” sama radnice. Jak by to asi dopadlo? 🤢 NIKDY!!!

https://www.facebook.com/ObcaneProTynecko/?modal=admin_todo_tour

Za Občané pro Týnecko s pozdravem

Tomáš Franěk, tel: 601500960
kandidát do Evropského parlamentu 2019
člen předsednictva strany a předseda SPR-RSČ Miroslava Sládka MO Benešov

www.SPR-RSC.cz
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák

Den matek 12.5.2019

Zdravíme všechny naše čtenáře a dnes především naše čtenářky.

Přejeme všem matkám, mamkám, maminkám i matičkám k jejich dnešnímu svátku jen to nejlepší – zdravé děti, spolehlivé partnery a dobré přátele.

Jako poděkování posíláme květiny vykouzlené šikovnýma rukama kováře Tomáše z Pecerad:

Za Patrioty Týnecka vystavil s laskavým svolením rodiny Dřízhalovi

Zdeněk Vondrák

9. května 2019 v Týnci nad Sázavou

Zdravíme všechny naše čtenáře.

Dnešní den si připomínáme výročí ukončení II. světové války.

I v Týnci se nachází pamětní místo – památník na místním hřbitově.
Vzhledem k situaci v dnešní společnosti, kdy to vypadá, že není zcela “moderní” objektivní přístup k naší historii, jsme rádi, že i letos se u místního památníku objevil pamětní věnec v národních barvách.
Jen je trochu škoda, že je bez věnování a není tak zřejmé kdo ho věnoval a projevil tak národní hrdost, zda město nebo jiný subjekt.

V souvislosti s tímto památníkem se nám podařilo zjistit několik zajímavých věcí.
Na portálu Ministerstva obrany České republiky v sekci evidence válečných hrobů je přímo uvedeno:
Památník 1. a 2. sv. válce – skládá se z VH s ostatky 6 rudoarmějců, PM k 1. sv. válce. Památník je tvořen třemi deskami – na čele pomníku tvořeného ze tří masivních desek (uprostřed světlá a po stranách dvě tmavé vyvřelinové) je uprostřed na světlé připevněna měděná tabule s nápisem : Své životy jste dali za naši svobodu. Nad nimi jsou umístěny 2 menší měděné tabulky se znaky ČSSR a SSSR a nad nimi měděná nádoba. Na pravé desce jsou vyryta jména pohřbených rudoarmějců a na levé desce jsou vyryta jména padlých v 1.sv. válce.”

Kromě celkem přesného popisu památníku je možné najít i několik dalších zajímavostí. Například z neznámého důvodu nejsou uvedena celá jména rudoarmějců. U některých jsou pak uvedeny přesná data úmrtí včetně dne, ale jsou zde dvě jména, kde je zaznamenán pouze rok.
A právě u těchto dvou jmen se pak podle uvedených poznámek (rozvědčík a zemřel při osvobozování Prahy) můžeme oprávněně domnívat, že i jednotky Rudé armády které osvobozovali Týnecko měli rozkaz pokračovat dále na pomoc bojující Praze, ale kapitulace německých vojsk dne 9.5.1945 pak další postup zastavila.
Vzhledem k již zmiňovaným poznámkám se pak může domněnka, že oba vojáci prováděli průzkum cesty do Prahy, při kterém se střetli s nějakou jednotkou vojáků Wehrmachtu nebo spíše Waffen SS, které se v našem regionu převážně nacházely a chtěli se přes Prahu dostat do amerického zajetí, jevit jako zcela reálná.

Dle vyprávění pamětníků se pak v popisu památníku může nacházet i jedna velká nepřesnost. Je v něm uvedeno, že se zde nachází vojenský hrob s ostatky šesti rudoarmějců. Pamětníci ovšem uvádějí, že rudoarmějci byli pohřbeni jinde a to na tzv. starém hřbitově a přesně popisují i místo, kde se nacházeli jednoduché hroby označené rudou hvězdou.
Vzhledem k tomu, že se nám nepovedl najít žádný záznam o přemístění ostatků na jiné místo, je zcela reálná domněnka, že skutečné hroby se nachází na stejném místě i nadále.
Z tohoto důvodu jsme v letošním roce uctili památku padlých a připomínku osvobození, položením květin a zapálením svíček na tomto historickém i když dnes tak trochu smutném a ne zcela pietním místě:


Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák

 

Čtenářské dotazy a odpovědi – radnice II.2019

Zdravíme naše čtenáře.

I v tomto dubnovém počasí vám přinášíme nové informace a ačkoli byl apríl, den legrácek a žertíků, některé z nových informací tak úplně žertovné nejsou:

1. Povídá se, že Týneckou školu opouští učitelé, neohrozí jejich odchod kvalitu výuky našich dětí?

– personální pokrytí výuky je plně zajištěno a za pedagogy odcházející například na mateřskou dovolenou je vždy plnohodnotná náhrada. Navíc škola od nového školního roku, tedy září 2019, rozšíří učební program o přípravnou třídu tak, aby děti se specifickými potřebami měly snazší nástup do první třídy. Nezapomíná ovšem ani na starší děti, pro které zajistila dva rodilé mluvčí anglického jazyka, kteří výuku obohatí také od nového školního roku. Děti mohou využít i nabídku zajímavých dobrovolných předmětů a kroužků, což dělají velmi rády, a tyto aktivity jsou kapacitně naplněné téměř na 100 procent.

Odpověď nám sice tak úplně neodpovídá na to, zda učitelé skutečně odchází, jak se mezi lidmi proslýchá, nicméně pokud se kvalita výuky nebude snižovat jak je v odpovědi tvrzeno, můžou být rodiče školáků spokojeni. 

2. Započala rekonstrukce Týneckého autobusového nádraží. Vzhledem k tomu, že se na něm mají nacházet i tzv. komerční objekty, bude je spravovat město nebo se budou nějakým způsobem pronajímat? 

–  komerční objekty v prostoru nového dopravního terminálu nebudou.
V čekárně najdou cestující prodejnu jízdenek a veřejné WC. Správcem objektu bude město ve spolupráci s Českými drahami.

Zde si počkáme na budoucnost, zda správcem bude skutečně město nebo nějaká vybraná soukromá firma.

3. Město slavnostně vyvěsilo tibetskou vlajku, vyvěsí u příležitosti výročí březnové okupace Československa německou armádou v roce 1939, jako vzpomínku na památku zavražděných Československých občanů během následující okupace i Českou vlajku?

– vyvěšení tibetské vlajky bylo součástí mezinárodní kampaně.
Město Týnec se ke kampani připojilo především proto, abychom si připomněli, že dodržování lidských práv není všude samozřejmostí. Vyvěšení české vlajky na památku zavražděných občanů v období války probíhá v celé České republice včetně Týnce každoročně 8. května (dříve 9. května) už od konce 2. světové války. Zároveň jako poděkování těm, kdo za naši svobodu položili své životy, vedení města pokládá v tento samý den na hrob padlých vojínů věnec s trikolorou.

Připomenutí 80letého výročí okupace a zničení Československého státu fašistickým Německem v tomto kulatém výročí se nám jeví v tomto případě jako velmi vhodná připomínka našich padlých a umučených spoluobčanů v období okupace.
Zároveň je to tak trochu příznačné, že i když se v našem městě dají najít obyčejní lidé, kteří se stali svým způsobem života hrdiny, tak jejich osudy vedení města nezajímá a na jejich počest se žádná vlajka před fotoaparáty slavnostně nevyvěsí.

4. Městská koaliční vláda všem svým občanům zdražila vodu, budou získané finanční prostředky použity i k sanaci “starých městských studní” ?

– stanovení ceny vody má jasně daná pravidla v zákoně, který platí pro koaliční i opoziční vládu. Finanční prostředky získané díky tomuto mírnému navýšení, při průměrné spotřebě jde o nárůst 240 Kč na osobu za rok, budou dle zákona použity na obnovu vodovodní infrastruktury. Zmíněné městské studny nejsou součástí vodovodní infrastruktury, a tedy ani prostředky získané z prodeje vody nelze na sanaci těchto studní použít. Jejich pravidelná a trvalá údržba, tak aby byly stálým zdrojem užitkové vody, je financována z běžných údržbových položek rozpočtu města.

Odpověď tedy jasná, občane plať, vlastní voda nebude.
Zůstává tak jen nezodpovězená otázka co se stane, když se bude dodávaná voda dále zdražovat…  

Děkujeme paní Morávkové za odpovědi

Jménem Patriotů Týnecka

Zdeněk Vondrák