Ohlédnutí komunální volby 2014

Zdravím všechny čtenáře,

I když uběhlo od voleb do městského zastupitelstva v roce 2014 již půl roku, tak se na mě stále obrací lidé s dotazy, když jste kandidovali do těch voleb, máte nějaký pořádný volební program, děláte něco pro město a pracujete nějak dál? Vezmu to tedy popořadě. Na našich volebních letácích bylo uvedeno základních pět bodů našeho programu:

 1. prevence kriminality a drogové problematiky pro děti, mladistvé a seniory
 2. údržba a obnova komunikací a infrastruktury
 3. revize a transparentnost s finančními prostředky města (revize dlouhodobě uzavřených smluv, výběrových řízení, investic, drobných výdajů)
 4. zlepšení stavu kultury prostředí města (viz plecháč, prostor naproti Jawě atd. zelená vrata apod..)
 5. podpora spolupráce s podnikateli a jejich aktivní zapojení do městských aktivit a organizací.

Někomu se to zdálo málo a přišlo mu to moc jednoduché, přesto kdo chtěl, dozvěděl se, že toto byli stručné body našeho programu, které byli vybrány jako hlavní. Náš volební program je samozřejmě širší a jeho přesné znění je toto:

1. prevence kriminality a drogové problematiky pro děti, mladistvé a seniory

 • podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • zpracování koncepce rozvoje sportu a sportovišť ve střednědobém horizontu
 • větší viditelnost městské policie v ulicích našeho města
 • zrealizovat poradenskou a školící činnost pro naše občany (právní, finanční, sociální)
 • navázání spolupráce s neziskovými organizacemi zabývajícími se problematikou dětí a mladistvých s nabídkou školení a seminářů dotýkajících se bezprostředního života našich dětí.

2.údržba a obnova komunikací a infrastruktury

 • analýza možností propojení cestou pro pěší všech obcí Týnce např. možnosti využití stávajících obecních komunikací a jejich napojení na cesty, stezky a chodníky tak, aby cesta našich dětí, jejich rodičů a prarodičů byla do školek, škol, obchodů a úřadů našeho města vždy bezpečná
 • rozplánování strategie rozšiřování nových silnic nebo úprav stávajících komunikací k nově vzniklým a vznikajícím sídlištím
 • vytipování nebezpečných míst na komunikacích a jejich úprava osazením nových značek, retardérů a zábradlí
 • finanční prostředky generované a vydělané ze služeb investovat do dalšího rozvoje např. vydělaný zisk s.r.o. zabývající se vodním hospodářstvím navracet do modernizace zastaralého vodovodního řádu města
 • příprava na modernizaci čistírny odpadních vod 

3.revize a transparentnost s finančními prostředky města (revize dlouhodobě uzavřených smluv, výběrových řízení, investic, drobných výdajů)

 • vytvoření dlouhodobého plánu investic
 • audit uzavřených smluv
 • revize stávajících obchodních a rozpočtových organizací města
 • otevřená výběrová řízení na městské zakázky
 • větší informovanost obyvatel o výdajích města

4.zlepšeni stavu kultury prostředí města (viz plecháč, prostor naproti Jawě atd. zelená vrata apod..)

 • aktivně reagovat na připomínky občanů a ve spolupráci s nimi omezovat a rušit „tmavá zákoutí“ v našem městě
 • zmapovat historická místa města a přilehlých obcí a citlivě je udržovat
 • investoři nových projektů se musí podílet na úpravách okolí staveb
 • rozšířit údržbu zeleně a nemovitostí ve vlastnictví města
 • kontrola a revitalizace všech vodních toků na obydlených částech města 

5.podpora spolupráce s podnikateli a jejich aktivní zapojení do městských aktivit a organizací.

 • maximální podpora místních podnikatelů a vytváření kvalitního prostředí pro jejich záměry a práci – propagace místních podnikatelů
 • zapojení místních podnikatelů do městských aktivit např. podpora dětských kroužků, místních studentů atd.
 • využít případné volné městské prostory pro podnikatelskou činnost
 • prověřit možnosti společného podnikání fyzických a právnických osob s městem ve společných podnicích a organizacích
 • prověřit ve spolupráci s úřadem práce možnosti podpory zaměstnání místních občanů u podnikatelů a firem ve městě

Ve volbách jsme jako zcela nový subjekt uspěli, kdy pan Luděk Skalický získal pozici městského zastupitele. V této pozici dál aktivně pracuje pro město a především v komisi pro sport, kde se stal jejím předsedou. Dále se nám pak povedlo získat místo ve finančním výboru, kde pracuje paní ing. Simona Němcová.

Vzhledem k tomu, že se nám povedlo na kandidátku zajistit schopné a aktivní lidi, nás pak jen může mrzet, že i když jsme se snažili, tak nám práce v ostatních výborech a komisích nebyla umožněna. Z mého pohledu je to jen ku škodě obyvatel našeho města, protože aktivních lidí, kteří chtějí pracovat pro ostatní a ještě téměř bez platně by se mělo plně využít. Argument, že příliš mnoho lidí v komisi nebude schopno kvalitně spolupracovat se mi jeví v tomto případě jako lichý, neboť kdo může mít největší zájem se dohodnout na tom nejlepším pro samotné obyvatele, než lidé kteří pro ně chtějí sami pracovat? Samozřejmě že i v těchto podmínkách chceme být dál aktivní a podporovat nejen svého zastupitele, člena komise a rady, ale i další členy samosprávy, kteří budou mít přínosné náměty a myšlenky pro naše město.

Bc. Zdeněk Vondrák DiS.
Lídr kandidátky hnutí ANO 2011 v komunálních volbách 2014.

Počátek

Ahoj všem,

Jak by řekl klasik, všechno má svůj počátek i konec. Tohle je tedy náš počátek. V roce 2014 se sešlo z důvodu komunálních voleb pár lidí a celkem si padli do noty. Zjistili, že mají rádi svoje město, že v něm nejen rádi žijí, pracují a podnikají ale, že by se rádi o svůj vztah k městu i podělili s ostatními obyvateli a návštěvníky kteří ho navštíví a tak je napadlo, proč v dnešní době moderních technologií si neudělat nezávislý web, kde se může každý slušný člověk vyjádřit k dění ve městě, něco zajímavého se dozvědět a pobavit se.

Máte tedy rádi naše město, chcete se o něm z něčím podělit s ostatními nebo vás jen něco zajímá? Tak se nebojte – čtěte, ptejte se a zajímejte se o dění v našem městě, žijeme tu přeci společně.

pZ