Týnecko a historie

Motto
„Kdo nezná vlastní historii, přijímá a řídí se cizí“

Zaslechli jste někdy tak zajímavou věc, že jste si říkali to přeci není možné, to se nemohlo stát nebo že se to určitě stalo jinak? Vždyť to by jste přeci museli určitě vědět….
Mě to napadlo ve vztahu k naší, Týnecké historii.
Víte, jaké historické stavby, místa, osoby nebo souvislosti se v našem okolí fyzicky vyskytují nebo se kdysi v minulosti stali?
Co řeknete na to, že Týnecké území bylo pravděpodobně velkým sídlištěm Keltů, když při stavbě mostu T.G.M. IMG_2728
se podle pamětníků našlo mnoho keltských nádob a že třeba u lomu v Požárech je obětní keltský kámen?
Že Týnec je mnohem starší než je první písemná zmínka, která má mimochodem za dva roky 700 let výročí?

IMG_2678

Že podle mohutnosti Týneckého hradu a jeho základů na svou dobu, se pravděpodobně jedná o královský hrad z doby Přemyslovců? To může třeba potvrzovat i neexistence písemných záznamů o vlastnictví u církevních institucí, které jsou ve většině případech velice pečlivé při soupisech svého majetku. Napadlo by vás, že hrad Zbořený Kostelec byl ve vlastnictví vnuka Jana Žižky z Trocnova, pana Kuneše z Dubé, který z tohoto hradu podnikal loupežné výpravy tak dlouho až ho dobylo vojsko Jiřího z Poděbrad, který se obléhání osobně zúčastnil?
Víte který majitel a kdy zřídil v Týnci manufakturu na výrobu kameniny a k potřebám výroby upravil i samotný Týnecký hrad, který v historii patřil i slavnému Albrechtu z Valdštějna?
Kdo a proč postavil dům U Micků? Dům U Micků
Vzpomene si dnes ještě někdo, že se mělo řece Sázavě říkat Bobří řeka a psal o ní v knihách o pravěku spisovatel Eduard Štorch, proč se na Sázavě stavěli jezy a k čemu vlastně sloužili, že o nich psal spisovatel Jan Morávek a že v Týnci ještě žije pamětník, který se s tímto spisovatelem znal osobně? Jez v Chrástu
Ví se dnes, jaké plány měl ing. František Janeček a jak se měl podle něho Týnec a Týnecko rozvíjet?
Napadlo by vás, že Týnecký most T.G.M. je první mostní stavbou v samostatném Československu? Že v okolí Týnce bylo pevnostní opevnění tzv. Pražského obranného okruhu a bylo rozdělené hranicí cvičiště jednotek Waffen SS? Že i na Týnecku působili odbojové skupiny?

Myslím že spousta z vás by si vzpomněla i na další zajímavé a často nečekané věci a souvislosti a tak mě zajímalo, jestli se v minulosti už někdo nepokusil historii zmapovat.
Našel jsem v téhle souvislosti celkem zdařilou knihu, s názvem TÝNEC NAD SÁZAVOU – K historickým kořenům města, kterou před devíti lety vydal městský úřad. I když kniha obsahuje hodně zajímavých informací, napadlo mě, jestli a zda vůbec se někdo o ně zajímá dál.
První co jsem si řekl, že by asi největší zájem měl samotný městský úřad, který pak tyto informace dál využívá v turistickém ruchu k vlastní propagaci města a jeho okolí a tak jsem dne 13.3.2015 vznesl dotaz, zda má město Týnec zpracovaný přehled historických památek a míst na svém území? Odpověď která mi přišla dne 23.3.2015 byla docela stručná:
„Kromě muzea a hradní zdi evidujeme kapličky, zvoničky a pomníky.“
Považuji to celkem na škodu, že se tím město dál nezabývalo a chci tuto věc zkusit osobně projednat na dalším jednání zastupitelstva.
Shromažďování těchto informací by nemuselo být v úvodu moc náročné, podle mě by stačilo prostřednictvím Týneckých listů požádat občany o spolupráci a příspěvkům které by došli pak např. zřídit odkaz na oficiálních Týneckých webových stránkách a tam řadit příspěvky třeba podle data. Postupem času by se dali rozdělit na fakta, domněnky a popřípadě i lidové povídačky a dál pak marketingově využít k další propagaci města a jeho okolí.
Zároveň by se mohlo zařídit druhé vydání knihy o Týnci nad Sázavou, ať už k desetiletému výročí prvního vydání nebo k 700 výročí první písemné zmínky o Týnci.
Uvidíme, jak se k těmto nápadům a návrhům zastupitelstvo postaví.

Zdeněk Vondrák – Týnečtí patrioti