Týnecký městský znak – historie ryby

Při prohlížení Týneckého znaku mě zaujala jeho zvláštní symbolika a to především znak blíže nespecifikované ryby, nejspíše kapra v modrém poli.
Obrázek - Znak města Týnec nad Sázavou

Napadlo mě hned, že jde zřejmě o symboliku řeky Sázavy a s tím spojený rybolov, ale je tomu tak doopravdy?
Protože na webových stránkách města je uveden pouze popis, že se jedná o erb rodu Hodějovských z Hodějova, zajímalo mě dále, o jakou rybu vlastně jde a jak k ní rod Hodějovských přišel?
Zde mi pak přišla na pomoc náhoda, kdy jsem jako dárek mimo jiné dostal text s připomínkou k tomuto znaku, který před lety sepsal pan Václav Stejskal:

Připomínka k týneckému znaku:
V levém rohu nahoře je štít znaku Hodějovských. Představuje zlatého kapra v modrém poli. Rod Hodějovských odvozuje svůj původ od českého pána Bernarda ze Soběslavic. Tento ještě s dalším, jménem Odolen ze Stříteže, pomáhali německému císaři při dobývání města Milána.
Tohoto válečného tažení se zúčastnilo 10000 českých vojáků – jízda na koni. Německé a české vojsko nemohlo město Milán dobýt, jelikož řeka Adiže byla rozvodněná. Teprve když čeští páni v plné zbroji a koních se vrhli do rozvodněné řeky a přeplavali ji, jejich příkladu následovalo ostatní vojsko a nic netušící město dobyli.
Za tuto statečnost oba čeští páni byli císařem pasováni na rytíře a Bernard ze Soběslavic obdržel do znaku dva symboly – zlatého kapra v modrém pásu.

Čechové před Milánem roku 1158(ilustrace Josefa Mathausera ke knize „Historie českého národa v obrazech“ –1909)

 

Milán 1158                                             

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obléhání_Milána

Za Týnecké patrioty patří velké poděkování paní Janě Dřízhalové.

Zdeněk Vondrák