Týnecké mosty a tunely I.

Nezdá se vám nadpis nějaký divný nebo zavádějící ?
Může se tak jevit, vždyť přeci Týnec všichni dobře známe, nějaké mosty tu evidentně jsou, ale co ten tunel?

IMG_2716

Zřejmě více lidí napadne, že se jedná o nějaký tunel „ekonomický“ a tudíž spíše nehmotný nebo o nějaký podjezd – tunýlek, ale ne, já mám na mysli tunel opravdový a skutečný.
A skutečný tunel, jak se vlastně definuje? Délkou, hloubkou nebo jinak?

Wikipedie uvádí že „tunel je dopravní stavba, která vede pod zemí skrz krajinou vyvýšeninu, pod mořem, říčním tokem či městem. Obvykle slouží pro silniční, kolejovou nebo pěší dopravu. Vodní tunely vybudované k přivádění nebo odvádění vody se někdy označují též jako štoly. Železniční i silniční tunely i prostory metra ve válečných dobách mohou posloužit též jako protiletecké kryty pro obyvatelstvo nebo pro válečnou výrobu. Výstavba tunelu se nazývá tunelování. Metaforickpřenesený význam slova tunelování se stal označením pro druh hospodářského podvodu.“

Zajímavá je v našem případě zmínka o tunelu železničním, protože ten náš je se železnicí spojený. Nejezdí v něm sice vlaky, ale pro železnici se v době její stavby ukázal jako nezbytný a když pak došlo 18. ledna 1897 k slavnostnímu předání úseku trati Čerčany – Požáry (dnešní Prosečnice) do provozu, přes Chrást a tunel vlak projel.
Kdo pozorně četl, tak už pochopil, že se jedná o tunel na uvedeném úseku tehdy nově otevřené tratě a protože jsme v Týnci a jediná uváděná městská část je Chrást, tak nemůže být nikde jinde.

IMG_2722
V uvedeném odkazu je tedy o tunelu zmínka jako o propustku. A jde o propustek opravdu pěkný – 25 metrů dlouhý, 2,5 metru široký a 2,5 na jedné a 2,8 metru na druhé straně vysoký.

IMG_2721
Tunel zřejmě nebude mít pro město a jeho obyvatele žádné komerční využití, tak proč o něm vlastně tedy vůbec psát?
A proč ne? Přeci každá zajímavá věc, stavba nebo místo, která nám ukazuje místní historii a dovednost našich předků stojí určitě za poznání.

pZ