Srpnové dotazy čtenářů

Během uplynulého měsíce jsme dostali několik konkrétních dotazů týkajících se stavu a dění na Týnecku.
Požádali jsme proto zástupce městského úřadu o vyjádření k těmto věcem či událostem a odpovědi paní Lenky Morávkové která se toho ujala, vám zde tedy předkládáme:

1. V prostoru naproti bývalé trafiky Bláhová a jinde po Týnci došlo k vytrhání zde zasazených keřů. Můžete nám prosím sdělit z jakého důvodu se tak stalo?
Keře naproti trafice se rozrostly natolik, že připomínaly spíše buš než okrasné dřeviny. Proto bylo přistoupeno k rekultivaci. Po posouzení jejich stavu a stáří odborníky, bylo rozhodnuto tyto keře vymýtit a místo nich nasázet jiné, ne tolik náročné na prostor a údržbu.

2. Při zajištění a uhrazení zdravotní péče našemu občanovy (oční operace) se toto prý setkalo s velkými komplikacemi ze strany tohoto občana a objednaná operace se musela mnohokrát odložit a povedla se až na několikátý pokus. Je tato informace pravdivá a pokud ano, muselo město v tomto případě hradit nějaké náklady navíc, popřípadě došlo k nějaké dohodě o možné práci pro město alespoň jako částečné poděkování za tento lidský čin?
Druhou otázkou jste v podstatě téměř popsal skutečnost. Pán opravdu po několikerém odkládání podstoupil oční operaci a po jejím absolvování alespoň částečně vidí. To je nejen pro něj, ale i pro ostatní spoluobčany dobrá zpráva. Řidiči ani chodci se už nemusí obávat, že jim nevidomý vstoupí náhle před vůz nebo do cesty. Také se o sebe dokáže mnohem lépe postarat, čímž městu ubyla velká starost. Město žádné další náklady nehradilo a k dohodě o možné práci nedošlo.

3. V Peceradech se připravuje velmi zajímavá výstava o životě v této Týnecké obci. Pomůže město nějakým způsobem pořadatelům s touto výstavou? Našli by se nějaké městské prostory, kde by se alespoň část výstavy dala trvaleji instalovat a následně průběžně obnovovat?
Výstava v Peceradech je určitě zajímavá a moc se na ni těšíme. Organizátorům jsme poskytli zdarma prostor k prezentaci v Týneckých listech. Více po nás nepožadovali. Pokud by v budoucnu výstavu chtěli přestěhovat na městský úřad, rádi jim výstavní prostory zapůjčíme.

4. Je v plánu realizace stavby městského vodovodu do Kostelce a pokud ano, tak v jaké časovém horizontu?
Zásobování Kostelce vodou se v současné době řeší. Město nechává vypracovat studii. Ta posoudí, zda je vhodnější, a to z důvodu časové a finanční náročnosti, a také s ohledem na místní podmínky, výstavba vodovodu nebo několika studní, společných pro více domácností. Výsledek by měl být znám v prvním čtvrtletí příštího roku.

Děkujeme tímto paní Lence Morávkové za odpovědi a těšíme se na další spolupráci.

Za Týnecké patrioty a občany Zdeněk Vondrák