Rychta Peceradská – 1946

V dnešním článku se spolu vrátíme do velmi zajímavé minulosti části Týnecka a to Pecerad. V jednom z minulých článků jsme vás seznámili s jedním Peceradským rodákem z rodiny Vnoučkových, který zde má umístěnou pamětní desku.

Při pátrání po její historii se mi pak    Peceradská Rychta 1.
dostalo do ruky zajímavé dílko
Rychta Peceradská a dnes vás tedy
seznámím i s touto publikací,
kterou naposledy v roce 1946
vydal místní národní výbor.
V této publikaci je shrnuta nejen
historie samotných Pecerad,
ale i jejich okolí a tak se zde
může najít mnoho zajímavého
i o Týnecké historii.

Zároveň se zde nachází popis života našich předků, jak žili nejen svůj běžný život, ale i jak se bavili, podnikali, co je ovlivňovalo a směřovalo jejich životní osudy. Mě v této souvislosti udivila například inzertní část, kde je mnoho odkazů na tehdejší živnostníky a podnikatele, kde je zcela patrné, že naši předci se práce určitě nebáli a celkem činorodě se o sebe a své rodiny dovedli postarat.

Vzhledem k tomu, že se Rychta Peceradská dá považovat za velmi pěknou část naší historie Týnecka, jsem také na zasedání městského zastupitelstva dne 18.4.2016 podal návrh na její znovu vydání a to buď jako samostatnou publikaci nebo jako dodatek i k námi navrženému a dnes již připravovanému znovu vydání knihy o Týnci. V této souvislosti musím také poděkovat městskému zastupiteli panu Romanu Hudrlíkovi, který na tomto zasedání tento návrh také ihned podpořil.

Z našeho archívu jsem pro vás tedy vybral několik ukázek z této Rychty a podívejme se spolu na život našich předků. Mezi obrázky najdete například dnes již 70 let staré vyobrazení Týnecké legendy o černém kocourovi a mnoho dalšího. Nechte se tedy ponořit do proudu času a plujte s otevřenýma očima:
Peceradská Rychta 2.Peceradská Rychta 3.Peceradská Rychta 7.Peceradská Rychta 8.Peceradská Rychta 9.

Peceradská Rychta 10.

Peceradská Rychta 11.

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák