Petice pro Benešov – i tam jde o nás..

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Proti umístění jakéhokoliv typu azylového zařízení v katastru města Benešov

Já níže podepsaný/á
plně souhlasím s odmítavým stanoviskem zastupitelstva města Benešov ze dne 1.2. 2016 ohledně problematiky záměru zřídit v centru města Benešov v objektu tzv. Pražských kasáren zařízení pro jakékoliv ubytování imigrantů. A zároveň plně podporuji vedení města Benešov v jednání, které povede k převodu těchto nemovitostí do majetku města za účelem využití pro potřeby občanů Benešova.
Plně podporuji toto usnesení zastupitelstva města Benešov ze dne 1.2. 2016:
„Zastupitelstvo města Benešov na svém zasedání dne 01.02.2016 projednalo a ukládá vedení města Benešova vést jednání s Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem obrany ČR o případném využití objektu vojenské ubytovny, která byla součástí dřívějších Pražských kasáren v Benešově (budova s č. p. 999, objekt občanské vybavenosti, umístěná na parcele parc. č. 167/1 v k.ú. Benešov u Prahy, vše zapsané na listu vlastnictví č. 923 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, ve vlastnictví České republiky, s příslušností Ministerstva obrany hospodařit s tímto majetkem), dále jen „předmětný objekt“. Odmítá důrazně případný záměr zřídit v centru města Benešov v předmětném objektu zařízení pro jakékoliv ubytování imigrantů. Předmětný objekt je v centru města Benešov v bezprostřední blízkosti mateřské, základní školy a střední školy včetně internátu pro studenty školy. Zastupitelstvo dlouhodobě uvažovalo, a za tímto účelem i jednalo s příslušnými orgány, o získání předmětného objektu včetně pozemku parc. č. 167/1, na kterém je budova umístěna, do majetku města s tím, že měl být využit pro startovací byty a byty pro sociálně potřebné občany města. Jakýkoliv jiný záměr využití předmětného objektu je v přímém rozporu s plánem strategického rozvoje města a je pro město Benešov a jeho občany zcela nepřijatelný“.
Tuto petici podává Petiční výbor ve složení:
Martina Vachtlová, Na Tržišti 1114, Benešov, 256 01, martina.vachtlova@email.cz
Romana Machová, romanabobkova@seznam.cz
Petr Ballek, p.ballek@seznam.cz
Andrea Marešová, maresova.a@post.cz

Uvedenou petici je možné až do odvolání osobně v Týnci podepsat v obchodě OBUV – Milena Vondráková, Pěší 519.

Zároveň přidávám i dvě momentky z Pražského Václavského náměstí ze dne 6.2.2016:
IMAG0064IMAG0057

 

 

 

 

 

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák