Peceradské koulení

Zdravím všechny naše čtenáře v novém roce.
Věřím, že i letos nám zachováte přízeň a budeme se setkávat minimálně jako v roce loňském.

Zároveň mám radost, že první letošní příspěvek se dá považovat za velmi tradiční, ukazuje nám totiž zimu, jaká by měla být a jakou si mnozí z nás také pamatují.
Děkuji také paní Dřízhalové za pěkné fotografie z peceradského pole, na kterém je možné vidět zvláštní zimní přírodní úkaz, kdy nám sama příroda ukazuje, jak se mají válet koule na pěkného sněhuláka.

Koulení III.

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák