Patrioti Týnecka zvou: Antonín Krch – OBRAZY

Zdravíme všechny naše čtenáře.

Dnes vás všechny zveme s naším Týneckým patriotem a velkým znalcem Týnecka s panem Antonínem Krchem na akci, která byla naplánovaná na letošní rok, kdy si připomínáme první písemnou zmínku o Týnci z roku 1318.

K tomuto 700letému výročí tento náš soused a přítel uskuteční ve spolupráci s naším městským muzeem malou vernisáž:

Krch
Jsme velmi rádi, že i my se můžeme tímto způsobem aktivně zapojit do oslav významného městského výročí a přispění našich členů, přátel i sousedů má tak konkrétní a viditelnou formu.
Všechny vás tedy ještě jednou na vernisáž srdečně zveme a rádi se s vámi na jejím zahájení osobně setkáme.

Za Týnecké patrioty

Antonín Krch a Zdeněk Vondrák