Naše keltské okolí II.

Zdravíme všechny naše čtenáře

V dnešním článku se vrátíme k našemu okolí a historii a to zejména kelty.
Zajímavou předlohu pak k článku našel náš patriot Tonda Krch v časopisu EURO který vydává Mladá fronta a.s. a který se týká i nás – týneckých:

Česká genetická směska: slovanský vliv na naše obyvatele je jasný – jazyk.
Ale nejsme mentalitou spíše Keltové? Není na škodu připomenout si charakteristické keltské vlastnosti: chuť užít si dobré jídlo a pivo, dělit se do různých skupin a hádat se mezi sebou – tady se odborná literatura shoduje s autory o galských hrdinech. Keltského původu jsou názvy několika českých řek – Labe,Ohře,Jizera, často se opakující místní název Týn, který má pocházet z keltského výrazu pro opevněné místo – dún.
Naproti tomu starogermánského původu je název řeky Vltava či legendární hory Říp. A ve staré germánštině je “ rip“ název pro menší horu či kopec.

I my se pokoušíme najít v našem okolí místa, která by mohla být významná nejen pro naše město. Výraz Týnec se nás tak zřejmě přímo týká a je tedy velmi pravděpodobné, že by se na našem území mohlo nacházet keltské hradiště či opidium a to i vzhledem k tomu, že se v našem okolí nachází i několik opravdu velkých mohyl o kterých se pan profesor Hejna, který prováděl archeologický průzkum na Týneckém hradě podle pamětníků vyjádřil, že větší ještě nikde neviděl…

V minulém článku o našem keltském okolí jsme vám slíbili, že se pokusíme najít tzv. keltský stůl, který by mohl být i evropským unikátem a to dolmenem.
Bohužel první pátrání se zatím nesetkalo s jasným úspěchem, kdy ve vytipované oblasti se nám nepovedlo najít jasný důkaz o jeho existenci.
Jsou zde sice zajímavá místa, ale vzhledem k tomu, že se zde nachází zcela nepřehledná vegetace a místa nálezů jsou dnes již i přikryta vrstvou zeminy, nejsme schopni vše objektivně posoudit.

Při samotném pátrání v lesním šeru ovšem atmosféra místa působila sama o sobě přinejmenším zvláštně a přestavit si nalezené ležící kameny ve stojící poloze s okolo stojícími postavami ve vlčích kůžích nevyžadovalo zas tak velké úsilí.

Pro lepší představu vám zde nabízíme pár fotek z našeho archívu:
I.II.III.
Za Týnecké patrioty

Zdeněk Vondrák a Antonín Krch