Listopadové dotazy čtenářů

Zdravím všechny naše čtenáře.
I v tomto měsíci vám přinášíme odpovědi na vaše dotazy, které jste naším prostřednictvím položili odpovědným osobám našeho města:

1. Kdo zajišťuje případný úklid sněhu či námrazy?
2. Je v plánu stavba chodníků v novém sídlišti vznikajícím nad novou školou u garáží a případně v jakém časovém horizontu?
3. U lékárny před Metazem začala výstavba odpočinkové zóny či náměstíčka. Stavba není stále zcela hotová a na místě zůstala hromada zeminy nebo stavební suti, bude i tato uklizena a místo dokončeno aby se dalo využívat celé?
————————————————————————————————————
Od paní Lenky Morávkové z kanceláře starosty jsme obdrželi tyto odpovědi:

Dobrý den,
úklid sněhu nebo námrazy probíhá podle plánu zimní údržby a zabezpečují ho Technické služby Týnec s.r.o. Plán údržby je vyvěšen na webu města, sekce Důležité dokumenty. Zimní pohotovost se vyhlašuje dle aktuální předpovědi počasí.

V případě druhého dotazu, týkajícího se sídliště nad novou školou, jste nejspíš vycházel z mylných informací. O sídlišti nad novou školou město informace nemá. Dle územního plánu v dané lokalitě tento druh výstavby není možný. Chodníky u garáží jsou naprojektovány, v blízkém časovém horizontu však s jejich výstavbou město nepočítá. Pokud v budoucnu k výstavbě rodinných domů dojde, chodníky se budou stavět se spoluúčastí stavebníka, který dodá práci, a města, které zajistí materiál. Zatím výstavba nepokračuje, a to znamená, že ani chodníky se nerealizují.

Odpočinková zóna – Střed města je dokončena. Hromada zeminy a suť bude odvezena, plocha následně srovnána a oseta trávou. V době přípravy projektu na pozemku, který není v majetku města, stála trafika. Z toho důvodu projekt tuto plochu neřešil. V průběhu přípravy stavby jsme se domluvili s původním majitelem na dlouhodobém pronájmu tohoto pozemku a jeho úpravě. Posléze došlo ke změně majitele pozemku, a následné dohodě o pronájmu a zatravnění předmětného pozemku.

—————————————————————————————————————-
Dnes si na rozdíl od předchozích dotazů a odpovědí dovolím malý komentář. Nevím, zda jsem u druhého dotazu vycházel z mylných informací, ale nad novou školou u garáží, sídliště z rodinných domů opravdu vzniká a myšleno bylo toto. Zde žádné chodníky skutečně postaveny nejsou a proto se na tento prostor obyvatelé dotazovali a odpověď z města je tak zřejmě nepotěší..

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák