Cyklostezka a pohled do jejího okolí

Rád se procházím po našem městě a tak nemůžu vynechat ani novou cyklostezku vedoucí z Týnce do Chrástu. Ohledně této cyklostezky se vedla v minulém roce vzrušená debata a to nejen mezi našimi obyvateli a zastupiteli, ale objevila se o ní zmínka i v internetovém médiu deníku iDnes viz. rubrika Napsalo se o Týnci.
Musím objektivně přiznat, že díky ní je cesta do Chrástu skutečně pohodlnější a bezpečnější. Nebudu se zde také zabývat její kvalitou, stezka je řádně zkolaudována a měla by tedy být v pořádku.
Přesto si myslím, že je jednou místo, které tuto stezku degraduje a to je její zrovna nepěkné bezprostřední okolí na pozemku za železniční tratí, v prostoru nad čistírnou odpadních vod.
Z jedné strany se staví pěkné rodinné domy a z druhé strany jsou hromady zeminy, stavebního materiálu, keřů, vánočních stromků…
IMG_2699IMG_2697
Na tomto místě měla společnost, která realizovala pro město stavbu cyklostezky postavenou mobilní asfaltovnu, skladovala tam materiál a parkovala stavební techniku. Po ukončení stavby bylo toto místo bohužel někým využito jako skládka odpadů. To že se to stalo dokumentuje i umístěná výstražná tabule „Skládka zakázána“. IMG_2696
Tato skládka tak hyzdí novou cestu a to je velká škoda. Zároveň také může vzhledem k místu umístění ve svahu nad řekou, vzbuzovat určité obavy z možné ekologické zátěže, protože kdo dnes může přesně vědět, co všechno a odkud se na tohle místo dovezlo a odložilo….?

 

pZ