Čtenářské dotazy a odpovědi – radnice II.2019

Zdravíme naše čtenáře.

I v tomto dubnovém počasí vám přinášíme nové informace a ačkoli byl apríl, den legrácek a žertíků, některé z nových informací tak úplně žertovné nejsou:

1. Povídá se, že Týneckou školu opouští učitelé, neohrozí jejich odchod kvalitu výuky našich dětí?

– personální pokrytí výuky je plně zajištěno a za pedagogy odcházející například na mateřskou dovolenou je vždy plnohodnotná náhrada. Navíc škola od nového školního roku, tedy září 2019, rozšíří učební program o přípravnou třídu tak, aby děti se specifickými potřebami měly snazší nástup do první třídy. Nezapomíná ovšem ani na starší děti, pro které zajistila dva rodilé mluvčí anglického jazyka, kteří výuku obohatí také od nového školního roku. Děti mohou využít i nabídku zajímavých dobrovolných předmětů a kroužků, což dělají velmi rády, a tyto aktivity jsou kapacitně naplněné téměř na 100 procent.

Odpověď nám sice tak úplně neodpovídá na to, zda učitelé skutečně odchází, jak se mezi lidmi proslýchá, nicméně pokud se kvalita výuky nebude snižovat jak je v odpovědi tvrzeno, můžou být rodiče školáků spokojeni. 

2. Započala rekonstrukce Týneckého autobusového nádraží. Vzhledem k tomu, že se na něm mají nacházet i tzv. komerční objekty, bude je spravovat město nebo se budou nějakým způsobem pronajímat? 

–  komerční objekty v prostoru nového dopravního terminálu nebudou.
V čekárně najdou cestující prodejnu jízdenek a veřejné WC. Správcem objektu bude město ve spolupráci s Českými drahami.

Zde si počkáme na budoucnost, zda správcem bude skutečně město nebo nějaká vybraná soukromá firma.

3. Město slavnostně vyvěsilo tibetskou vlajku, vyvěsí u příležitosti výročí březnové okupace Československa německou armádou v roce 1939, jako vzpomínku na památku zavražděných Československých občanů během následující okupace i Českou vlajku?

– vyvěšení tibetské vlajky bylo součástí mezinárodní kampaně.
Město Týnec se ke kampani připojilo především proto, abychom si připomněli, že dodržování lidských práv není všude samozřejmostí. Vyvěšení české vlajky na památku zavražděných občanů v období války probíhá v celé České republice včetně Týnce každoročně 8. května (dříve 9. května) už od konce 2. světové války. Zároveň jako poděkování těm, kdo za naši svobodu položili své životy, vedení města pokládá v tento samý den na hrob padlých vojínů věnec s trikolorou.

Připomenutí 80letého výročí okupace a zničení Československého státu fašistickým Německem v tomto kulatém výročí se nám jeví v tomto případě jako velmi vhodná připomínka našich padlých a umučených spoluobčanů v období okupace.
Zároveň je to tak trochu příznačné, že i když se v našem městě dají najít obyčejní lidé, kteří se stali svým způsobem života hrdiny, tak jejich osudy vedení města nezajímá a na jejich počest se žádná vlajka před fotoaparáty slavnostně nevyvěsí.

4. Městská koaliční vláda všem svým občanům zdražila vodu, budou získané finanční prostředky použity i k sanaci „starých městských studní“ ?

– stanovení ceny vody má jasně daná pravidla v zákoně, který platí pro koaliční i opoziční vládu. Finanční prostředky získané díky tomuto mírnému navýšení, při průměrné spotřebě jde o nárůst 240 Kč na osobu za rok, budou dle zákona použity na obnovu vodovodní infrastruktury. Zmíněné městské studny nejsou součástí vodovodní infrastruktury, a tedy ani prostředky získané z prodeje vody nelze na sanaci těchto studní použít. Jejich pravidelná a trvalá údržba, tak aby byly stálým zdrojem užitkové vody, je financována z běžných údržbových položek rozpočtu města.

Odpověď tedy jasná, občane plať, vlastní voda nebude.
Zůstává tak jen nezodpovězená otázka co se stane, když se bude dodávaná voda dále zdražovat…  

Děkujeme paní Morávkové za odpovědi

Jménem Patriotů Týnecka

Zdeněk Vondrák