Čtenářské dotazy a odpovědi – radnice I.2019

Zdravíme všechny naše čtenáře.

I v letošním roce se za vás budeme ptát a zveřejňovat případné odpovědi.
Zde již máme první letošní dotazy a odpovědi i z naším stručným komentářem:

1. V letošním roce je opět vypsán dotační titul na výstavbu tzv. sociálních bytů. I když Hnutí Otevřená radnice na využití podobného dotačního programu upozorňovalo již před pěti lety, tehdejší vedení radnice na toto nereagovalo. Vypadá to, že současné vedení opět nezrealizuje v tomto případě nic?

– Město v současné době výstavbu sociálních bytů neřeší, nepřipravuje projekt ani nové lokality. Vychází ze stanovených priorit schválených v zastupitelstvu a vzešlých ze strategického plánování a komunitního setkávání s občany. V nejbližší době začne ve městě pracovat terénní sociální pracovník. Výstupem jeho práce budou mimo jiné i závěry, zda požadavek na sociální bydlení je oprávněný. Pokud Hnutí Otevřená radnice považuje absenci sociálních bytů za zásadní, mohlo v době, kdy vedlo sociální komisi podat podnět a konkrétní návrh, jak a kde ho řešit.

„Zde je namístě upozornění, že v tomto případě tzv. sociální byty neslouží pro ubytovávání nepřizpůsobivých občanů, jak si mnozí můžou myslet, ale především jako startovací byty pro mladé rodiny a ty na Týnecku zcela jistě nejsou.
Terénního pracovníka pak po smutných událostech, kdy došlo k případu umrznutí našich spoluobčanů všichni jistě uvítáme a věříme, že tato nelehká práce bude mít konkrétní výsledky.
Co se pak týká návrhů a podnětů, jejich schvalování v sociální komisi a na samotné radnici bylo v minulém volebním období velmi obtížné a v současné době při stejném složení koaliční radniční vlády si nemůžeme dělat iluze, že to bude jiné.“ 

2. V nové sportovní hale postavené u Týnecké školy údajně dochází k praskání podlahy a to zejména kolem kolíků na sítě pro míčové hry a zároveň zde děti nemohou využívat šatní skříňky z důvodu jejich poruchovosti. 

Je toto pravda a kdo bude platit opravu vzniklých závad?

– V nové tělocvičně k praskání podlahy ani k poruchovosti šatních skříněk nedochází.

„V tomto případě jsme jistě všichni rádi, že se nová hala povedla a nic nebrání našim dětem v jejímu bezproblémovému užívání.“

3. U nového kruhového objezdu pod Kulturním domem došlo v minulém měsíci k nátěru vozovky červenou barvou. Vzhledem ke zřejmě nekvalitní práci je tento nátěr již značně opotřebován, kdo tento nátěr platil a kdo bude hradit jeho případnou opravu?

– Nátěr prováděl zhotovitel okružní křižovatky pro objednatele Středočeský kraj. Město neplatilo ani nebude řešit opravu. Křižovatka je ve zkušebním provozu, na jaře by měly být odstraněny všechny zjištěné závady a nedodělky včetně opravy nátěru.

„Firma které tuto podivnou okružní křižovatku stavěla dobré jméno na stavbě např. dálnice zrovna nemá. Musíme tedy věřit, že nám do jara vydrží a vše i opraví.“

4. Na cyklostezce mezi Týncem a Chrástem došlo k popraskání povrchu jak asfaltu, tak na jednom místě i betonové zdi. Bude tato závada reklamována nebo opravu zaplatí město Týnec ze svého rozpočtu? 

– Prasklina v asfaltu bude reklamována u zhotovitele, který při vhodných klimatických podmínkách provede opravu. Prasklina v betonu na opěrné zdi je stabilizovaná.

„Jak se můžou naši spoluobčané sami přesvědčit, tak prasklin v asfaltu je více než jedna a všichni věříme, že se vše řádně opraví a neprojeví se v budoucnu jiné a závažnější nedostatky.“

Děkujeme paní Lence Morávková za odpovědi na čtenářské dotazy.

Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák