Zapomenutí ?

Na dnes jsem  plánoval napsat článek k našim se blížícím státním svátkům.
Přemýšlel jsem o vhodném nadpisu a úvodu a přitom jsem zaslechl pro mě celkem neuvěřitelnou a spíše smutnou zprávu: Zloděj ukradl v Prostějově relikvie sv. VÁCLAVA…
Relikviář sv.Václava

Tahle zpráva o dalším zneuctění naší historie a České státnosti (nesmyslná krádež prezidentské standarty zde nebudu rozebírat vůbec) se mi spojila s fotkou v okénku Týneckého kocoura a nadpis i úvodní obrázek byl na světě, vždyť co jiného se dá dnes v této souvislosti napsat?
Za pár dní dne 28.9. slaví naše republika český státní svátek – Den české státnosti.
I když se může zdát, že se jedná o svátek nový (navržen byl v roce 2000), tak pro mnohé z nás je zajímavá informace o tom, že tento svátek Svatého Václava byl v našem státě památným dnem až do 31.12.1951, kdy byl tehdejším režimem zrušen.
V současné době se tento svátek bere většinou jako „pouhý“ volný den a jeho velké připomenutí můžeme zažít snad již pouze ve Staré Boleslavi. Přitom jde o svátek světce, který je patronem České republiky a abychom se přiblížili i našemu městu, tak je mu v současné době zasvěcena Týnecká rotunda.
IMG_2678

Zároveň s tímto svátkem můžeme symbolicky spojit i svátek další – Den vzniku samostatného československého státu.
Podobnost těchto svátků není jen ve stejném datu dne jejich oslavy 28.10., ale i on je spojen s bývalou Československou a dnes s Českou republikou. Svou povahou je z naším městem spojen ještě více – v každé naší městské části stojí nově opravené a zrekonstruované památníky padlých spoluobčanů v obou posledních velkých světových válkách a většina z nás na nich najde jména svých předků. Zároveň i dnes můžeme ještě najít pamětníky i našich Týneckých legionářů, kteří aktivně za naši vlast bojovali a zcela jistě si tak zaslouží naše poděkování a naši hlubokou úctu.

V této souvislosti nás může napadnout, zda v našem městě dojde k uklizení zrenovovaných památníků a uskuteční se alespoň minimální pietní vzpomínková akce?
V tomto duchu byl také na městský úřad zaslán dotaz, odpověď pak byla jednoduchá – pietní akce se neplánuje, o urychlené uklizení památníků budou požádané naše Technické služby.
Nebudu a už vůbec nechci spekulovat, proč se alespoň minimální připomínka naší České státnosti v těchto významných dnech nedostala na program činnosti našeho městského úřadu, vždyť žádná povinnost k tomu dnes nikoho nenutí.
Můžu zde jen apelovat na vás, na občany Týnecka, nebojte se projevit váš postoj k našim předkům a naší státnosti, vždyť každý z nás může zapálit svíčku nebo přinést kytici na pomník. Nestyďme se projevit úctu našim předkům a spoluobčanům, třeba i vyvěšením naší České vlajky v těchto dnech.

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák

P.S. pokud by někdo takto nebo i jiným způsobem tuto památku uctil a pořídil při tom aktuální foto, pošlete nám ho a mi ho zde uveřejníme.