Vzpomínka na květen 1945

Dnes chci všem našim čtenářům nabídnout netradiční pohled na májové dny a s tím spojené oslavy osvobození od německého fašismu.
Oproti minulým létům vám totiž můžu dnes nabídnout skutečný pohled do reálného života našich předků.
Jde o stručné doslovné poznámky Peceradské rodačky paní Vlasty Dřízhalové. Z těchto poznámek si každý z nás může udělat obrázek o životě a prožít si tak dobu, která skutečně nebyla jednoduchá a v dnešní době, kdy již pomalu odešli skoro všichni pamětníci i z mého pohledu nedostatečně připomínaná….

Začtěme se tedy do minulých dob a uctěme tak památku obyčejných lidí, kteří se svým lidským přístupem k životu stali neobyčejnými hrdiny:
Květen 2017 Dřízhalovi III.

Historie okupace – rodina Dřízhalova Pecerady

V roce 1938 manžel na voj. cvičení, zastihla ho mobilisace, vrátil se až před vánoci.

V březnu 15/3 1939 Hitler napadl čsl. Stát., padal sníh a ošklivé počasí.

Rudolf odešel v dubnu 1939. Slovensko, Rumunsko, Jugoslávie, Polsko, Řecko, Turecko. Ve Francii bojovali, odjezd do Anglie lodí. Zlá cesta. Bombardování.

16. září 1942 v 9 hod večer odvezlo nám gestapo tatínka i maminku.

Jsme zdrceni. Stýská se nám. 11.11. Maruška pro ně plakala.

Dlouho jsme nevěděli kam je odvezli. Byli v Benešově, Táboře, odtud je vezli na Moravu do Svatobořic. (Výslech na Gestapu v Táboře. Hitler v živ. velikosti, omdlela jsem, výslech zlý.)

Internační tábor ve Svatobořicích u Kyjova. Tatínek měl č. 7/2, maminka 5/1.
Květen 2017 Dřízhalovi I.Květen 2017 Dřízhalovi II.

 

 

 

 

 

31.5 – 1.6., jsem byla ve Svatobořicích. Bylo to smutné shledání, maminka byla v Uherském Hradišti v nemocnici, celou dobu je nemocná. Tatínek pásl v lágru husy.

27.9.1942 maminka přišla. Vzpomínáme stále na tatínka. V září 1944 je maminka v nemocnici v Benešově, je to velice zlé.

15.9.1944 v 5 hodin ráno maminka skonala. (Volala stále Rudolfa)

18.9.1944 se nám tatínek vrátil. Jarouš ho přivezl. Přijeli po pohřbu.
Tím skončili gestapácké výslechy. Tatínek je u nás dole.

Byla jsem v Benešově v záložně a poslali nás domů (5. května 1945 začalo povstání v Praze), že je revoluce. Na Chlistově jsem potkala vojska SS, která ujížděla směrem na Prahu.
Bylo to v sobotu, 12.33 hod. volání všech Čechů. Poslouchali u nás sousedé celé noci. Celé dny posloucháme rozhlas.
Co toto píši, čekám na lékaře, táta se zhroutil. Dr. Dvorský (zemřel brzy po válce) vážně domlouval tátovi.

5. května 1945 provolání České vlády. Od 14 hodin ve styku s Nár. výborem. Povolání vojáků z povolání. Vysokoškoláci. Německá armáda v Praze se vzdává, místní boje. Železničáři. Němci obsadili Prahu se všech stran.

V neděli 6.května po 7 hod. Ranní vyjednává Český výbor s Němci. K.H.Frank povolal Čes. nár. výbor k jednání.
Anglo – americké pancéře v Plzni, Plzeň obsazena.
Před 12 hodinou válčí strany proti sobě. Od Zbraslavi a Berouna vojska gen. Vlasova (R.O.A)
Provolání sestry německého Červeného kříže, volání o pomoc, Angl. am. Síly obsadily část Čech.

7. května Gen. Vlasov prohlásil kapitulaci němec. vojsku.
V 7 hodin zahájili Němci odstřelování Prahy. Praha volá o pomoc. Hlásí, že armáda gen. Vlasova odzbrojuje část něm. vojsk.
V 10 hodin provolání Nár. rady. Zamítnutí o dalším jednání s Frankem našimi parlamentáři o dalším boji s Ruskem.
Ve 12 hodin provolání ke kapitulaci:
Česká tisková kancelář hlásí bezpodmínečnou kapitulaci Německa.

Dne 8. května po 6 hodině ranní volá pražská národní rada o pomoc okolí pražské a partyzány z Brdských lesů.
Po 8 hod. Volání pro Londýn. Parlamentáři jdou vyjednávat.

8. května v 1.30 bezpodmínečná kapitulace Němců. Vyjednávání s němec. zástupci.
Podepsána kapitulace v Remeši, francouzské škole, hlavním stanu gen.Eisenhovera (?)

Dne 8. května 1945 v 16 hodin podepsání úmluvy o kapitulaci.
Podmínky jednání.
Vojenské útvary opustí od 6 hod. odpolední oblast Prahy.

  1. Ženy a děti které neodejdou s vojsky, pod ochranu něm. Č.K.
  2. Váleční zajatci všech národností, internovaní propuštěni
  3. Odevzdání zbraní, letadel na letištích v Ruzyni a Kbelích
  4. Odchod všech k demar. čáře (Amer.)
  5. odstranit tech. zábrany, mosty, podminované ulice
  6. potraviny s sebou
  7. České obyvatelstvo nemá dělat žádné potíže.

Podepsáni. Pražák, Smrkovský, Kotrlík, Pechanský, Kutlvašr, Cinger, Kodaňka, generál Thusen (tolik rozhlas)
Volání rozhlasu na vlně 415 a 472 metry.

Provolání k mládeži. Povolávání dělníků. Poděkování pražským ženám a děvčatům. Zřízení studentské legie (Krofta, Déur, Němeček)

Dne 9. května. Němci znovu zahájili palbu dělovou na Prahu. Po 9 hodině hlásí, že Ruská armáda je v Praze. Tanky projíždí Prahou. Po 11. hodině hlásí že některé pražské čtvrti očištěny po tuhém boji. Bombardování Prahy.
3 x bombardován Mělník, civ. obyvatelstvo odtřelováno. Stálé volání o pomoc.
O 14.30 hod. Telegramy presidentu a vládě v Košicích.
V 5 hodin vztyčena ruská vlajka na pražském Hradě.
Provolání národ. rady pro Čechy a Moravu.

10. května v 7 hod. zahajuje rozhlas první vysílání. V 9 hod. Vysílání do Moskvy. Česká vláda do Prahy (Slavnost v Týnci s internovanými vězni. Mám památku.)
Květen 2017 Dřízhalovi IV.

11. května hlásí Amerika boje již jen v Československu
12. května. Poděkování Národní rady všem, kdo se zasloužili o vítězství.
13. května. Hromadný pohřeb obětí Pražské revoluce. Tryzna na Staroměst. nám.
14. května. Maršál Stalin zaslal předsedovi vlády děkovný telegram.
16. května příjezd pres. Beneše do Prahy.
17. května příjez čsl.armády
29. května jsme obdrželi radostnou zprávu že je Rudolf v Anglii živ a zdráv
30. května přehlídka čsl.mot.armády
5. června slavnostní otevření školy v Týnci. Mluvili p.uč. Vendr, Kraifa a 3 z ruské armády
10. srpna hlásí že Japonsko bezpodmínečně kapitulovalo
15. srpna 1945 se nám Rudolf vrátil. Jsme štastni. 311 bomb. peruť (rotmistr letectva)
Květen 2017 Dřízhalovi V.

Za Patrioty Týnecka Zdeněk Vondrák a manželé Dřízhalovi.