VI. dotazy a odpovědi z radnice 2017

Zdravím všechny naše čtenáře.

Opět tu máme vaše dotazy a odpovědi na ně z vedení našeho města.
Dnešní článek trochu pozměníme, vynecháme v něm totiž náš tradiční komentář.

Dnešní dotazy jsou celé věnovány cenám zadávaných a aktuálně prováděných staveb v našem městě.
Vzhledem k tomu, o jak velké částky se jedná, je zcela zřejmé, že vás tato problematika s hospodařením zajímá.

Za nás zde musím uvést, že podle vývoje navyšování cen, většina zakázek zřejmě nebyla dostatečně připravena, neboť navyšování cen v řádu milionů korun o profesionální a detailní přípravě zrovna nesvědčí…

1. Můžete nám sdělit původní a současnou cenu stavby přístavby základní školy – tzv. krčku?

Základní škola – původní cena přístavby základní školy vzešlá z výběrového řízení byla 25 986 814,79 Kč včetně DPH. V průběhu stavby vznikly celkem dva dodatky, které se týkaly změny termínu dokončení do 6. listopadu a navýšení ceny díla na 31 111 774,74 Kč včetně DPH. Dne 5. října jsme smlouvu o dílo vypověděli. Firma Daka Stav, s.r.o. stavbu dokončovat nebude, připravujeme nové výběrové řízení.

2. Můžete nám sdělit původní a současnou cenu stavby haly – tělocvičny v nové škole?

Tělocvična – Smlouva o dílo s firmou Fastav Bau, s.r.o., vítězem výběrového řízení, byla uzavřena na 37 893 140.92 Kč včetně DPH. V průběhu stavby byly doplněny dva dodatky, kterými se mění cena stavby na 40 373 455,13 Kč včetně DPH.

3. Zůstala stále původní (plánovaná) cena přístavby markýzy u obchodního domu?

Cena přístavby markýzy u obchodního domu zůstává původní.

 

Za Týnecké Patrioty Zdeněk Vondrák