Veselé Velikonoce 2017

Zdravíme všechny naše čtenáře.
Právě slavíme Velikonoční svátky a tak vám dnes předložíme malý náhled do jejich historie ze stránky Milujivelikonoce.cz :

Vznik Velikonoc je spojován z pohledu křesťanství se smrtí a vzkříšením Ježíše Krista. Slaví se ve velmi krátkém časovém odstupu po jarní rovnodennosti a tak se poměrně často vyskytuje i názor, že původ Velikonoc není církevní, ale pohanský. To je možné usuzovat i z toho, že datum oslav Velikonoc určil církevní 1. nikajský koncil až v roce 325. Objevují se dokonce i tvrzení, že církev přijala velikonoce za své až v 6. století v roce 519…

Nejstarším zachovalým svědectvím o oslavách Velikonoc je zmínka v listech apoštola Pavla, která pochází z období kolem roku 50. Další zajímavé svědectví je z 2. století, kdy probíhaly spory o datum slavení Velikonoc. Křesťanská církev chtěla datum změnit kvůli oslavám židovského svátku Pesach, který je významově s Velikonocemi částečně podobný.

Pro ateisty nejsou Velikonoce tak důležité jako Vánoce a slaví se především jako vítání příchodu jarního období. Vzhledem k tomu, jak blízko jsou od sebe oslavy křesťanských velikonočních svátků a pohanské jarní rovnodennosti, mají Velikonoce s největší pravděpodobností především v lidových zvycích původ právě v pohanských oslavách příchodu jara.

Přejeme tedy za naši malou redakci všem našim rodinným členům, přátelům, sousedům i dalším lidem Veselé Velikonoce a pro lepší náladu doplňujeme fotografie z Velikonoční tématikou od naší kolegyně paní Dřízhalové:
Fotografie6289

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie3179Fotografie6288OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotografie8535Fotografie6276Fotografie3299