V. dotazy a odpovědi z radnice 2017

Přejeme všem našim čtenářům pěkný den babího léta.
Dnes vás seznámíme s dalšími odpověďmi na vaše dotazy týkající se událostí a činností v našem městě. Jako vždy i tentokrát si k nim dovolíme připojit náš stručný komentář.

1. Můžete nám sdělit, kolik celkem stálo zpracování projektové dokumentace pro stavbu markýzy u obchodního domu a jaký je podle projektu samotný rozpočet na tuto stavbu?
– Na zpracování projektové dokumentace pro stavbu markýzy u obchodního domu bylo vynaloženo 40 000 Kč, rozpočet na tuto stavbu je 655 889,02 Kč bez DPH 21%. Znovu zdůrazňuji, že výstavbu markýzy iniciovalo město, a to z důvodu zastřešení prostoru pro pořádání kulturních akcí. Hlavním cílem je navození pohody a příjemné atmosféry při představení, a to jak pro vystupující, tak pro diváky. Navíc obchodní dům tvoří dominantu pravobřežní části města, stejně jako Společenské centrum levobřežní, a proto je nadmíru vhodné, aby dobře vypadal. I k tomu nová markýza přispěje. Město velmi vítá, že majitel domu tuto úpravu umožnil.

Poznámka: Z celkového znění odpovědi tedy vyplývá, že bez souhlasu majitelů obchodního domu by se celá stavba nerealizovala?
Vzhledem k tomu, že jí provádí nájemce restaurace, který má být v příbuzenském vztahu s těmito majiteli, bude jistě zajímavá odpověď na doplňující dotaz o případném výběrovém řízení na zhotovení této stavby.   
 
2. U hlavní průjezdové komunikace v Týnci v ulici Jílovská byly opraveny a vyměněny lampy pouličního osvětlení. Tyto lampy ovšem v případě olistění zde rostoucích stromů, tj. od jara do podzimu ,velmi špatně komunikaci osvětlují a práce na nich se pak mohou jevit jako zbytečné. Uvažuje město o nějakém řešení této situace?
– Pozice, výška, typ a příkony lamp pouličního osvětlení byly spočítány dle norem pro správný osvit komunikace. Toho je třeba se držet i při výměně stožárů. Při rekonstrukci osvětlení na Jílovské bylo hlavním požadavkem osvětlit chodník, a zároveň i komunikaci. Vzhledem ke vzrostlé aleji lip je osvětlení silnice problematické, což se však díky povinnosti celodenního svícení vozidel, jeví jako menší problém než ořezávání vzrostlých zdravých stromů. Lampy byly posunuty tak, aby byly mezi stromy a nastaveny výložníky, takže chodník a cyklostezka jsou osvětleny zcela dostatečně.

Poznámka: No, to že je něco spočítáno podle platných norem, nemusí být ještě zcela funkční.  
3. Na dětském hřišti vedle obchodního domu v Týnci se poslední dobou nacházelo větší množství odpadků. I když je to především známka neodpovědných návštěvníků, přesto nás zajímá, zda město toto a popřípadě i ostatní místa pro naše děti kontroluje a zajišťuje na nich úklid?
– Prostor dětského hřiště u OD je kontrolován a uklízen v pracovní dny 2 x denně v rámci každodenní pochůzky zaměstnance Technických služeb Týnec s.r.o. V případě zjištěného nepořádku volejte Technické služby – tel. č. 317 701 238, které zajistí nápravu. Je to nejrychlejší cesta, jak udržet ve městě pořádek.

Poznámka: Tak vážení rodičové, pokud se vám nezdá četnost kontrol a kvalita prováděného úklidu, můžete se tedy obrátit na uvedený kontakt.
Za Patrioty Týnecka
Zdeněk Vondrák