Týnecká škola – dotace ano či ne? II.

Zdravíme všechny naše věrné čtenáře

Dnes se vrátíme k našemu předchozímu článku o Týnecké škole.
Několik dní po jeho zveřejnění na tomto webu jsme konečně dostali od vedení města a to konkrétně přímo od pana starosty tuto odpověď:

Vážený pane Vondráku,

veškeré smlouvy, týkající se přístavby školy a tělocvičny, včetně požadovaných konkrétních čísel, najdete na

· portálu veřejné správy – registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani nebo na

· Národním elektronickém nástroji (NEN – profil pro veřejné zakázky města): https://nen.nipez.cz/profil/TnS,

kde jsou zveřejněny v souladu se zákonem (v registru smluv nad rámec zákona).

Každá smlouva obsahuje cenu díla, dodatky pak obsahují zdůvodnění jejich uzavření, změnovou i konečnou cenu díla včetně změnových listů. Pokud se v nich neorientujete, prosím, požádejte někoho zkušenějšího o pomoc.

Dotace na stavbu školy je 18.534.000 Kč. V jednání je navýšení dotace. Dotace se vracet nebude.

Dotace na stavbu tělocvičny je 30.489.000 Kč.

Omlouvám se zpoždění s odpovědí, v září jsme byli bez referenta pro komunikaci.
S pozdravem

Martin Kadrnožka

Děkujeme tímto panu starostovi za odpověď a zároveň si zde neodpustíme několik poznámek.

Je trochu zarážející, s jakou úporností se vedení města snaží ignorovat to, že mi jako Patrioti Týnecka tlumočíme názory našich přátel, sousedů a čtenářů a nejde tak v žádném případě o nějaké výkřiky jen jednoho člověka.

Teď již k podstatnější věci.
Kdo si pozorně přečetl předchozí článek, tak už ví, že přesně tento způsob odpovědi jste vy – čtenáři nechtěli a nepožadovali.
Cílem vašich dotazů bylo zjistit konkrétní data a jaký je výsledek?
Opět jen odkazy na odkazy.
Celé nám to připadá jako mlžení o celé záležitosti a je zřejmé proč, město prý neutratilo ze svého přebytkového rozpočtu na tuto stavbu navíc 18 milionů jak jsme psali v předchozím příspěvku, ale zřejmě 24 milionů, to je totiž částka o které se v současné době mezi lidmi mluví…
Co by se dalo za tyto městské peníze například ve vodním hospodářství zrealizovat, je tak už jen řečnickou otázkou a nezbývá, než místostarostovi panu Pešanovi držet palce při jeho intenzivních jednáních na příslušném ministerstvu o navýšení dotace.
Vzhledem k tomuto obrovskému nárůstu ceny je pak další otázkou samotná příprava a následná kvalita projektu, výběru stavební společnosti a činnost stavebního dozoru.
Zkusíme ještě k celé věci získat více podrobností a následně vás budeme prostřednictvím našeho nezávislého webu informovat.

Za sebe osobně mám pak pro vedení města jednu poznámku.
Mé ekonomické i právní vzdělání je v dostatečném rozsahu a tak se ve většině smluvních vztahů nemám opravdu problém celkem s přehledem orientovat a vyznat.

Přejeme všem krásné podzimní dny.

Za Patrioty Týnecka se ptal a následnou odpověď vystavil:

Bc. Zdeněk Vondrák, DiS.