Týnecká radnice – pohled za zrcadlo

Zdravíme všechny naše čtenáře

Nastal nám podzim a začala doba povolební. U nás sice trochu delší, neboť došlo k podání dvou žalob na neplatnost voleb z důvodů podezření manipulace s volebními lístky a tak máme stále staré zastupitelstvo a čekáme, jak rozhodne příslušný soud.
V dnešním příspěvku se ovšem nebudeme volbami zabývat, ale podíváme se do zákulisí naší radnice. Myslíme si, že níže uvedené informace jsou docela zajímavé a i když jsou z konce loňského roku, tak jsou aktuální i dnes.
Můžeme se tam například dočíst, že zástupci města intervenovali ve prospěch majitelů Týneckého obchodního domu, jak se připravoval prodej pozemků v Týnecké části „Kolonka“ nebo autentický názor rodiny Janečkových na chování vedení města, které je z jejich pohledu přinejmenším zavádějícím.
Vejděte tedy s námi za zrcadlo a úsudek o krajině za tímto zrcadlem si již udělejte sami.

Podívejte se tedy na komunikaci, kterou se nám povedlo získat:

Začátek přeposílané zprávy:
Od: Kadrnožka Martin 

Předmět: RE: schůzka
Datum: 10. listopadu 2017 16:53:01 SEČ
Komu: Kucerova Irena 

Vážená paní doktorko,
posílám podklady k jednání.
V tabulce je seznam pozemků, které bychom rádi řešili.
Prosím o upřesnění místa a času schůzky.
Komentář:

1. Kolonka
Máme připraveno dělení (úschovna) a kupní smlouvy. Pozemky pod domy a kolem domů (šířka cca 3-5m) by od Vás kupovali vlastníci bytů. Pozemky uvnitř lokality by kupovalo město.
Může se stát, že některý dům nebude chtít koupit… Město to za tyto vlastníky nebude chtít řešit. Předpokládám, že většina domů koupí. Město bude koupi schvalovat na zastupitelstvu 11.12.2017.

2. Směna
Jde o pozemky ve městě, které se nedají využít k zástavbě. Cesty, veřejná prostranství… Některé jsou k diskuzi. Získané pozemky chceme využít ve prospěch města – např. stavba parkovacích ploch (které ve městě zoufale chybí), hřišť, chodníků. Rozhodně je nebudeme prodávat někomu dalšímu.
Nabízíme pozemek 3092/106 – výměra 37001 m2, orná půda, který navazuje na Vaše pozemky.
Zde bychom měli dohodnout rozsah.

3. Koupě
Je možné jednat o koupi Vašich pozemků v lokalitě za nádražím nebo za školou. Město by mělo o tyto pozemky zájem pro budoucí rozvoj. Rozmyslete, zda jsou pozemky na prodej a jakou máte představu o ceně. Je možné jednat i o části ploch.
Přeji hezký den

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

A zde je následná odpověď:

———- Přeposlaná zpráva ———-
Od: Kucerova Irena 
Datum: 10. prosince 2017 19:01
Předmět: Fwd: schůzka
Komu: Kadrnožka Martin 
Kopie: „

Vážený pane starosto,

po konzultaci s panem Janečkem a s panem Hofmanem Vám k vašemu e- mailu zaslanému dne 10.11.2017 sděluji, že jsme nikdy neměli v záměru s Městem Týnec nad Sázavou řešit tak rozsáhlé změny vlastnictví pozemků, které navrhujete.

Při našich setkáních, která proběhla v letech 2015 a 2016, jsme jednali jen o Kolonce a pozemcích uvnitř města. V těchto případech jsme byli nakloněni majetkovému vypořádání a byli jsme připraveni Městu Týnec nad Sázavou vyjít vstříc. Tato jednání bohužel nikam nevedla a musím konstatovat, že přes naši maximální možnou vstřícnost se nám jeví přístup města jako neseriózní.

Na Vaši žádost jsme neprodloužili nájemní smlouvu na tábořiště Fotbalovému klubu (mail z 16.5.2016 a následné osobní jednání), protože jste chtěli provést modernizaci zázemí tábořiště. Ujišťoval jste nás, že FK bude nadále tábořiště provozovat a z tohoto důvodu jsme na změnu nájemní smlouvy přistoupili.
V nedávné době jsme se dozvěděli, že FK tábořiště již neprovozuje a že pozemek byl Městem místo toho pronajat panu Biolkovi. Z Vašeho emailu nyní vyplývá, že má Město také zájem o pozemek, který je pronajatý společnosti Samba – půjčovna lodí. Chápeme to tak, že by se asi také hodil panu Biolkovi, neboť konkurence společnosti Samba je mu pravděpodobně nepříjemná.

Další příklad – mnoho let byla v územním plánu vedle autobusového nádraží plánována občanská vybavenost. Když se nám konečně podařilo najít vážného zájemce o výstavbu obchodu v této lokalitě, který by postavil dle požadavků Města také potřebné parkoviště v sousedství autobusového nádraží a již investoval mnoho financí do přípravy projektu, je územní plán v této oblasti náhle změněn. A naše následná žádost o změnu aktuálního územního plánu je zamítnuta. Následně Město projevuje zájem získat celou lokalitu až k benzínové pumpě. Vzhledem k shora uvedenému, shledáváme tento postup jako účelové jednání znehodnotit naše pozemky a jako možnou snahu převést tyto pozemky prostřednictvím města na jiné soukromé osoby za účelem jejich obohacení.
Myslím si, že jsme se vždy snažili Městu vyjít vstříc a dohodnout se s ním ke vzájemné spokojenosti. Poslední přístup Města však pokládáme za krajně neseriózní a za dané situace nejsme ochotni projevovat jakoukoliv nadstandardní vstřícnost.

K jednotlivým bodům z Vašeho mailu Vám mohu sdělit pouze následující:

1. Kolonka: Situaci chceme vyřešit, ale nemůžeme a nebudeme jednat s 64 potenciálními kupci a uzavírat 64 kupních smluv. Tato varianta je pro nás nepřijatelná a nerealizovatelná. Tento postoj je dlouhodobý a tlumočili jsme ho Vám i předchozímu vedení města již několikrát.

2. Směna: Navrhovaná směna je dnes pro nás již nezajímavá. Kvůli výše uvedeným důvodům už nechceme řešit změnu vlastnictví plošně.

3. Koupě: O prodeji našich pozemků v lokalitě za nádražím nebo za školou Městu Týnec nad Sázavou neuvažujeme
Během našich minulých jednání jsme hovořili a psali si o nutnosti výstavby chodníků do Kostelce, Podělus a Brodců. Tam se naše stanovisko nezměnilo, protože chápeme potřebu těchto staveb pro občany. Proto v těchto případech jsme připraveni jednat o odprodeji pozemků v rozsahu potřebném pro výstavbu. Od roku 2015 jsme však neobdrželi žádný konkrétní požadavek v této věci.

V roce 2015 jste nás žádali o majetkové řešení pozemků v okolí Obchodního dumu. V této věci jsme se s panem Šulem dohodli a v nejbližší době bude tento převod uzavřen.

Pokud se týče Vaší žádosti ohledně lávky do Brodců. Chápeme nutnost opravy lávky, která je ještě umocněna obavou po havárii lávky v Praze – Troji a rozumíme tomu, že tato lávka usnadňuje obyvatelům život. S panem Janečkem a panem Hofmanem jsme se shodli, části pozemků, které jsou potřeba k opravám a údržbě lávky, by mělo vlastnit Město, stejně tak jako přístupovou komunikaci, včetně pozemků či jejich částí, ve kterých jsou vedeny sítě. S vložením věcného břemena na naše pozemky nesouhlasíme. Jsme ochotni Vám tyto pozemky prodat za předpokladu, že dojde k navrácení územního plánu do původní podoby tj. že bude umožněno vybudování prodejny Penny Market.

Žádáme Vás, aby shora uvedené bylo projednáno na zastupitelstvu Města Týnec nad Sázavou a očekáváme Vaše stanovisko.

V dokonalé úctě,
Irena Kučerová

Na vědomí:
Zastupitelstvo Města Týnec nad Sázavou

Za Parioty Týnecka vystavil

Zdeněk Vondrák