Starosti Týneckých občanů – dopis MÚ

Vážení spoluobčané – naši zastupitelé MÚ

Obracíme se na vás dle stanoviska MŽP ze dne 14.8.2018. Žádáme vás o zrušení souhlasu s přivaděčem k dálnici D3, přes centrum města Týnec nad Sázavou v Územním plánu – viz usnesení č. 2011/7/13 ze dne 3.10.2011.

Souhlas s realizací přivaděče dalo tehdejší zastupitelstvo bez ohledu na to, že s tímto řešením nesouhlasila všechna Občanská sdružení ve městě, dále občané, kteří podepsali proti přivaděči Petici „Chraňme naše ŽP“ a mnozí další občané.

S tímto značným počtem občanů vedení města o přivaděči nikdy nehovořilo, nerespektovalo existenci Občanských sdružení, neřešilo problém zhoršení ŽP, bezpečnosti dětí a občanů dnes i u příštích generací. Někteří tehdejší zastupitelé a členové vedení města nehleděli na nesouhlas mnoha občanů s přivaděčem přes centrum města, ale dali přednost svým zájmům.

Co tomu říkáte, pěkná demokracie!

Je-li přivaděč k D3 z Týnecka nutný, existují jiné možnosti než přivaděč přes Týnec.

Jedna z možností je využití mostu u bývalé vojenské posádky u Lešan.

Nezrušíte-li souhlas s přivaděčem přes Týnec n.S., požádáme vedení města o vypsání referenda o přivaděči k D3 přes Týnec n.S.

Oldřich Zadražil