Říjnové dotazy čtenářů

Přeji všem našim čtenářům pěkný den.
I v minulém měsíci jsme obdrželi několik vašich dotazů a dnes vám s nimi i odpověďmi na ně seznámím:

1. V našem městě se provádí mnoho zakázek na základě výběrového řízení. Můžete nám sdělit způsob podávání nabídek, zda se nabídky předávají v uzavřených obálkách, které se otevírají až před výběrovou komisí?
2. Jakým způsobem se provádí ukončení nájmu v městských domech s pečovatelskou službou v případě úmrtí nájemníka? Je pravdou, že zbylý majetek se místo bezpečného uskladnění ponechá v nájemním bytu a případní pozůstalí pak musí doplatit nájemné za několik měsíců?
3. V poslední době se opticky zmenšil počet pracovníků zabývajících se úklidem města, skutečně došlo ke snížení jejich počtů a případně proč?

 

—————————————————————————————————————–

Dobrý den,

k Vašim dotazů uvádím:

Výběrová řízení se provádí na základě směrnice O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebo podle zákona.

Zakázky, jejichž hodnota nepřesáhne 200.000,- Kč bez DPH pro dodávky a služby nebo 300.000,- Kč bez DPH pro stavební práce, se pořizují běžnou formou přímého nákupu u prodejců a dodavatelů za cenu obvyklou v místě plnění, popřípadě oslovením jediného dodavatele s následným vystavením objednávky či uzavřením smlouvy o dílo za cenu obvyklou v místě plnění.

Na zakázky, jejichž hodnota přesáhne 200.000,- Kč bez DPH a nepřesáhne 500.000,- Kč bez DPH pro dodávky a služby nebo přesáhne 300.000,- Kč bez DPH a nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH pro stavební práce se připraví výzva k podání nabídky, která se rozešle alespoň 3 uchazečům. Výzvu připomínkuje rada města. Hodnocení provádí odpovědný referent. Následně se vystaví objednávka nebo smlouva.

Na zakázky, jejichž hodnota přesáhne 500.000,- Kč bez DPH a nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH pro dodávky a služby nebo přesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH a nepřesáhne 6.000.000,- Kč bez DPH pro stavební práce se připraví výzva k podání nabídky, která se rozešle alespoň 3 uchazečům. Výzvu připomínkuje rada města. Nabídky se otvírají před komisí. Hodnocení provádí komise jmenovaná radou města. Tyto zakázky jsou zveřejněny na webu města.

Smlouvy nad 500.000,- Kč podle zákona zveřejňujeme na profilu zadavatele. Všechny smlouvy a všechny objednávky zveřejňujeme také v Registru dokumentů na portálu státní správy.

Firmy, které oslovujeme, vybíráme na základě referencí.

 

V případě úmrtí probíhá standardní dědické řízení. Záleží na notáři, který pozůstalost řeší, kdy zpřístupní byt. Při pozůstalosti je nutné, aby se sepsal veškerý majetek v bytě, zvlášť pokud není zřejmý okruh dědiců. Tím může dojít k prodloužení doby předání bytu. V poslední době jsme takové případy řešili dva, z toho jeden byl složitější. Notářka, dle našeho názoru, postupovala liknavě a předání bytu trvalo skoro rok. Na opakované požadavky města byl nakonec byt pod dohledem notáře vyklizen a předán. Pokud není možné majetek předat dědicům, pak ho uložíme do skladu v Domě s pečovatelskou službou. Za pronájem tohoto prostoru účtujeme nájemné. To se zahrne do dědického řízení.

V řešených pozůstalostech byly prostředky, které umožnily tyto náklady uhradit. Je nutné zdůraznit, že s majetkem po zemřelém je možné nakládat pouze v souladu s rozhodnutím notáře. Pokud zemřelý nemá dědice, majetek připadá státu. Nájemné a služby se platí do té doby, dokud pozůstalý nepředá byt městu.

Po předání se byt upraví a přidělí dalšímu uchazeči.

 

Nyní úklid města zajišťují pouze Technické služby Týnec s.r.o., se svými kmenovými zaměstnanci. Dříve jsme využívali cca 20 osob na základě smlouvy s Úřadem práce. Vzhledem k poklesu nezaměstnanosti v regionu došlo ke změně podmínek pro jejich zaměstnávání v rámci podpory v nezaměstnanosti a Úřad práce nám již tyto pracovníky nenabízí, případně jde o osoby, které námi požadované práce nejsou schopny vykonávat. V případě, že Úřad práce upraví podmínky, budeme tyto pracovníky opět zaměstnávat.

Lenka Morávková

Kancelář starosty

Děkuji paní Lence Morávkové za odpovědi, za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák