Přijeďte do Týnce nad Sázavou, pobyt je zde ještě příjemný.

Přijeďte do Týnce nad Sázavou, pobyt je zde ještě příjemný.

Pan starosta Mgr. Kadrnožka, po všechna volební období, ve své funkci má v zastupitelstvu jistou většinu členů zastupitelstva, kteří vždy odhlasovali jeho návrhy. Byli to zastupitelé, kteří nechtěli ztratit finanční podporu města pro oblast, kterou řídili, například školy, hasičské sbory a jiné. Byli to také zastupitelé spokojení se svou roční odměnou, kteří nechtěli zlobit pana starostu, nebo i ti, kteří o problému nepřemýšleli nebo opravdu hlasovali souhlasně dle svého svědomí. Ti zodpovědní zastupitelé byli většinou v menšině.

K odsouhlasení trasy dálničního přivaděče došlo až po letech, prý jako podpora zájmu Krajského úřadu SK.

Vše však bylo jinak. Když jsem v roce 2003 navštívil KÚ Středočeského kraje, hovořil jsem tam s rozumným pánem, který měl výstavbu D3 v referátu. Před svým odchodem jsem pana Dr. požádal, aby mi dal kontakt na projektanta, který dálniční přivaděč k D3 přes centrum Týnce navrhuje. Dozvěděl jsem se, že takový projektant neexistuje, že toto řešení navrhlo město Týnec. Bylo to ještě v době, kdy byl ve funkci starosta pan Březina.

Jednání současného pana starosty Mgr. Kadrnožky je podivné. Za situace, kdy jeho zásluhou má být realizován dálniční přivaděč přes centrum města – tedy zhoršení životního prostředí pro všechny občany, i pro příští generace, chce aby se Týnec stal „zdravým městem“. Kontaktoval Asociaci Národní sítě Zdravých měst Asociaci ČR (NSZM). Co je známo z informací o síti zdravých měst – ČR, cituji: „Je asociací aktivních místních samospráv, které zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet místa v Česku, jako kvalitní, zdravá, příjemná a zejména udržitelná místa pro život na základě dohody s místními občany. K tomuto popisu se Týnec ani neblíží. Názory občanů ani Občanských sdružení a spolků pana starostu nikdy nezajímaly ani s nimi nikdy aktivně na téma přivaděče nehovořil. Naopak prosazuje a odsouhlasil dálniční přivaděč přes centrum města, bez dohody s místními obyvateli.

Realizace přivaděče přes centrum města způsobí neúnosné dopravní zatížení, zhoršení bezpečnosti občanů a neúnosné poškození životního prostředí i příštím generacím. Potěšil mne ministr životního prosředí pan Mgr. Richard Brabec, že takováto řešení odmítá.

Konečná úprava prostoru před bývalou vrátnicí METAZu je potěšující. Podivné je vysazení 5 ks stromů – listnatých vysokokmenů na této malé ploše. Bývaly zde nízké jehličnany. Tato plocha sousedí přímo s trasou dálničního přivaděče. Něco je zde špatně! Buď tato oddychová plocha s 5 ks laviček, nebo dálniční přivaděč. To ať posoudí sami občané Týnce. Bude li dálniční přivaděč přes Týnec realizován, navrhuji pojmenovat sousední plochu s 5 ks laviček „Kadrnožkův park zdraví a oddechu“.

Dálniční přivaděč vše negativně ovlivní. V Týnci najdete vše opravdu pohromadě. MěÚ, Lidl, hodně drobných obchodů, stavebniny, sklenářství, autobusové nádraží, železniční nádraží, železniční přejezd se závorami, školy, školky, poštu a úzký most přes Sázavu. Sázava umožňuje koupání, rybaření, vodácké sporty v centru města a stanové ubytování v Náklí. Dále je možné v centru sportovní vyžití, tenis a fotbal. Je zde i možnost pro děti posedět na nových lavičkách a zblízka pozorovat projíždějící čtyřkolky, motocykly, osobní a nákladní auta, autobusy i kamiony. A to ještě není realizován přivaděč. Tyto dopravní prostředky jim i zastaví, když na železniční přejezdu „spadnou“ závory. V centru jsou také lékárny, ordinace lékařů, které budeme všichni stále více potřebovat.

Jediné, co nám všem bude chybět, je čistý vzduch – kyslík, a trochu klidu a ticha, o to vše nás může připravit dálniční přivaděč přes centrum. Je divné, že nájezd na D3 přivaděčem přes centrum Týnce je po dálnici vzdálen od nájezdu na D3 cca 5 kilometrů.

Jsem prý již jediný občan Týnce, který ještě věří, že přivaděč přes centrum nebude realizován. Věřím panu ministrovi životního prostředí panu Mgr. Richardovi Brabcovi.

3.2.2017

Oldřich Zadražil
Krusičanská 498

257 41 Týnec nad Sázavou
ozadrazil@email.cz