Pokračování kauzy ve věci pokusu okradení členů OVK Občanů pro Týnecko

Zdravíme všechny naše čtenáře

Dnes se vracíme k námi uveřejněné kauze nevyplacení celých odměn členům volebních komisí v komunálních volbách.

Vzhledem k tomu, že v celé věci došlo ke konečnému rozhodnutí, kdy nadřízený orgán zjistil pochybení MÚ v Týnci a vyzval ho k nápravě vám předkládáme stanovisko kandidujících kolegů :

Vážení kolegové, 
zasílám Vám rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, který, jakožto nadřízená autorita dává za pravdu nám a naší stížnosti. Dále pak tato nadřízená autorita přinutila MÚ Týnec nad Sázavou vyplatit našim členům OVK dlužné peníze za první kolo voleb. Přesně tak, jak jsme očekávali, neboť volební zákon platí pro všechny stejně a radnice jej nemůže ve snaze poškodit opoziční stranu nijak překrucovat či dokonce ignorovat! Nejprve nám pan tajemník Albl sdělil, že žádné peníze nedoplatí a dále se nechal slyšet, „že jim jde o princip“. Zde je princip zřejmý, radnice v Týnci jen pokračuje v zastrašování své opozice, kde cíl této „akce“ byl demotivovat opoziční členy okrskové volební komise od práce a napříště si tedy volby „pohlídat“ bez účasti opozice! Fakt, že ze strany radnice v Týnci šlo o záměrný plán a nikoliv pouze o chybu svědčí kromě naší snahy věc řešit bez stížnosti i to, že radnice v Týnci dlužné peníze po půl roce v tichosti vyplatila a nikomu se ani neomluvila. 

Připojuji naše vyjádření tak, jak je na FB

Radnice v Týnci je usvědčena z další nepravosti! 
Jak jsme již informovali, radnice nevyplatila našim členům okrskových volebních komisí všechny peníze za jejich práci při zajišťování voleb mj. s argumentem, že jim jde o princip. Krajský úřad Středočeského kraje naší stížnosti vyhověl a přinutil radnici, aby našim členům OVK zaplatila a to podle zákona (tak, jako všem ostatním). Princip radnice v Týnci je tedy zřejmý, znechutit opozičním členům volební komise jejich práci. A volby si tak „hlídat“ sama radnice. Jak by to asi dopadlo? 🤢 NIKDY!!!

https://www.facebook.com/ObcaneProTynecko/?modal=admin_todo_tour

Za Občané pro Týnecko s pozdravem

Tomáš Franěk,
kandidát do Evropského parlamentu 2019
člen předsednictva strany a předseda SPR-RSČ Miroslava Sládka MO Benešov

www.SPR-RSC.cz
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák