Otevřená radnice

Zdravím všechny naše čtenáře

Tak se nám mílovými kroky blíží komunální volby.
Jako skupina Patriotů Týnecka jsme se i mi rozhodli kandidovat a zkusit změnit naší šedou zabetonovanou radnici, vrátit do ní selský rozum, zlepšit život v našem regionu a také zvětšit hrdost na místo kde bydlíme a žijeme.
Vzhledem k tomu, že nám jsou blízké názory politického hnutí Otevřená radnice, došlo se zástupci tohoto hnutí k dohodě o možnosti kandidovat pod jejich hlavičkou.
Bohužel čtenáři Týneckých listů se to dozví pouze se zveřejněného textu, naše logo, pod kterým kandidujeme se totiž někam ztratilo. U většiny ostatních kandidujících subjektů tak můžete vidět různé motivy zvířátek, různobarevných obrázků či ovoce, na našem programu ovšem ne.
Jsme velmi rádi, že radnice bezplatně zveřejnila programy a kandidátky všech stran, které o to měli zájem a za to jí opravdu děkujeme. Ovšem nezveřejnění našeho loga sebou nese podivnou pachuť…

V této věci jsem také vznesl prostřednictvím emailové adresy určené ke komunikaci s radnicí za naši kandidátku dotaz, kdy stále čekáme na oficiální odpověď.
Zatím jediný výsledek byl ten, že mi zavolala z neznámého telefonního čísla paní, která se představila jako Lenka Morávková a sdělila mi, že dokumenty byly zaslány ve špatném formátu a proto se logo nezobrazilo. No nevím.
Pro úplnost zde přetiskuji výzvu k zaslání dokumentů:

Vážení,
vzhledem k nadcházejícím podzimním volbám si dovoluji upozornit na možnost zveřejnění programů, příspěvků a seznamu kandidátů stran a volebních uskupení pro volby do Zastupitelstva města Týnec nad Sázavou a Senátu parlamentu ČR 2018 na webu města, v Týneckých listech, na infokanálu kabelové televize a na plakátovacích plochách.

1. Konečný termín pro zaslání volebních programů, velikost dvě strany A4, do nadcházejících předvolebních Týneckých listů je 31. srpen 2018. Po tomto datu už není možné volební programy uveřejnit. Týnecké listy vyjdou v týdnu od 10. září.
2. Termín natočení volebního spotu, v max. délce 3 minuty, do týnecké kabelové televize je do 31. 8. Odvysílání na infokanálu 11. 9.- 4. 10. 2018. Kontakt na provozovatele: Maštalíř, tel. 602358138.
3. Prezentace na webu města v položce volby, velikost dvě strany A4.
4. Výlep 1ks plakátu do velikosti A3 zdarma.

S přáním hezkého dne

Lenka Morávková
Kancelář starosty

Vidíte někde v zaslaném textu požadavky na jakýkoli formát souboru?

Co se dá dělat, stalo se a myslet si o tom může každý z nás cokoli.

Aby jsme to tedy alespoň trochu napravili, níže se podívejte, jak mělo vše správně vypadat.

Za Patrioty Týnecka a člen kandidátky hnutí Otevřená radnice

Zdeněk Vondrák
——————————————————————————————————–

VOLEBNÍ PROGRAM
HNUTÍ OTEVŘENÁ RADNICE 

hora_logo

Vážení přátelé a sousedé,

v tuto chvíli začínáte číst řádky volebního programu hnutí Otevřená radnice. V současné době jsme jediná opoziční strana, která chce skutečné změny v našem městě, která nemá zájem na zachování jakýchkoli současných radničních postů a která nechce zabetonovanou radnici ani naše město a městské části.

Chceme ve volbách získat Vaší důvěru tím, že budeme odpovědně hospodařit s veřejnými prostředky. K tomu nám dopomůže nezávislá hloubková kontrola hospodaření současného vedení radnice.

Jsme přesvědčeni, že pokud se přestane plýtvat finančními prostředky města ve zbytečných, duplicitních a nekvalitně projektovaných aktivitách, je možné snížení nebo dokonce zrušení některých nadbytečných poplatků vás občanů jako je platba za odpad a poplatek za chov psů.

Jako velmi duležité pak vidíme stanovení jednotlivých investičních akcí, které bude město nezbytně potřebovat a postarat se o jejich realizaci.

V současné době vidíme několik témat, která považujeme za důležitá z pohledu života v našem městě, jejich obyvatel a budoucnosti.

Zahájíme projekt voda pro Týnec. Necháme zpracovat studii dostupnosti vody a její možné dopravy do všech částí našeho města. Zaměříme se na projekty podporující hospodaření s dešťovou vodou a to nejen pro samotné město, ale především pro jeho občany. Zároveň s projektem voda pro Týnec, půjde ruku v ruce příprava kanalizace, včetně auditu využitelnosti čistírny odpadních vod v současné době i v budoucnosti.

Chceme také s pomocí dopravních a stavebních expertů zahájit projekt bezpečně po Týnecku, kdy vyhledáme cesty, po kterých se naši spoluobčané bezpečně dostanou ze svých domovů do škol, obchodů a úřadů. V návaznosti na tento projekt zajistíme opravu a výstavbu chodníků a cest a to spravedlivě, ve všech městských částech.

Hodláme navázat na bohatou historickou a kulturní tradici Týnce a podporovat kulturní aktivity našich občanů, rozšířit činnost městského muzea a podporovat uvědomění si zajímavé Týnecké historie. V rámci tohoto pak zvětšíme i samotnou propagaci Týnecka a uděláme ho tím zajímavější pro všechny turisty a tím podpoříme i naše místní podnikatele.

Není nám lhostejná nepříznivá situace některých starších občanů a invalidů. Vytvoříme sociální fond s prostředky, které jim pomohou překonat tíživé životní situace nebo které mohou být využity při jejich aktivitách, např. jako příspěvek na zdravotní rekondiční pobyt u invalidů.

Jasně vymezíme, které byty v majetku města jsou určeny pro sociální účely a přesně stanovíme podmínky pro jejich přidělování.

Volte Otevřenou Radnici.

Děkujeme