Nová Rychta Peceradská – 2016

Při pátrání pro jiný připravovaný článek, jsem v Peceradech narazil na naše spoluobčany – místní patrioty, kterým není lhostejná naše historie a nezištně jsou schopní a ochotní s ní seznámit i nás a naše děti prostřednictvím připravované podzimní výstavy o životě na vesnici.
Vše je zajímavější o to, že jde o historii reálného života naší obce a jejích obyvatel, mezi kterými máme mnozí své příbuzné a známé a samotné nás může překvapit, co se vše se v této souvislosti můžeme o tzv. běžném životě dozvědět.

Jaroslav Šobíšek - autor Rychty PeceradskéU pořadatelů výstavy pak jde jistě i o úctu k předkům a generační zkušenost, neboť se u nich nachází předek, pan Jaroslav Šobíšek, který se zasloužil o sepsání Rychty Peceradské, která již byla zmiňovaná a bylo z ní čerpáno v některých předchozích příspěvcích.

Příprava a pořádání takové výstavy není věc zcela jistě jednoduchá a je časově náročná, proto jsem rád, že můžeme i mi pomoci a projevit tak svůj dík za tuto záslužnou práci.

IMG_3108IMG_3110
 

 

 

 

V souvislosti s touto výstavou by byla určitě zajímavá i případní spolupráce s Týneckým městským úřadem a to nejen při vlastní výstavě, ale následně by stálo za úvahu, zda by se nedal v prostorách úřadu vyčlenit výstavní prostor, kde by se mohli některé z připravovaných materiálů průběžně objevovat.
Zapojit se může také každý z nás, kdo by mohl a chtěl poskytnout pomoci, měl potřebné materiály apod. může kontaktovat přímo pořadatele:
…………………………………………………………………………………………………
Milí spoluobčané,

rádi bychom opět uspořádali v Peceradech výstavu o tom, jak se žilo a pracovalo na vesnici. K tomu je potřeba spousta fotografií, dokumentů, rekvizit apod.

Proto prosíme každého, kdo by mohl zapůjčit cokoliv pro tuto výstavu, aby tak učinil během měsíce června – července 2016.

Příspěvky přijímají:
u Radačovských /tel.: 737 874 078/
u Procházků /tel: 734 216 652/
u Dřízhalů /tel.: 733 506 957/

Všem děkuje Osadní výbor Pecerady
…………………………………………………………………………………………………

IMG_3107

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák