MÚ Týnec n.S. odmítl vyplatit část peněz členům OVK delegovaných opozicí II.část

Zdravíme naše čtenáře.

Dnes vám přinášíme smutné pokračování kauzy komunálních voleb. Jde především o emailovou komunikaci, ze které vyplývají postoje obou stran.
I toto pokračování nebudeme opět komentovat:

Vážení kolegové, opozice
rádi bychom Vám předali informace k faktu ošizení členů okrskové volební komise delegovaných volební stranou Občané pro Týnecko, kde tito za svou práci nedostali řádně zaplaceno a dnešního dne byla předána stížnost k rukám Krajského úřadu Středočeského kraje podložená analýzou Ministerstva vnitra dávajíc zapravdu nám.
Pokud o informace máte zájem, zašlete mi prosím email, kam mohu podklady zaslat.
S pozdravem Tomáš Franěk
Občané pro Týnecko
tomas.bn@email.cz


Steinhüblová Lucie

Komu:

tomas.bn@email.cz

Odměny členů OVK

Dobrý den, pane Franěk,

v přiloženém souboru Vám zasílám doplnění ke stanovisku v souvislosti s navýšením odměn členů OVK. Rozúčtování odměn jsem konzultovala s ministerstvem vnitra i s jinými obecními úřady. Toto doplnění bylo doporučením k rozúčtování odměny, ale já jsem odměnu nerozúčtovávala v poměru 2:3, ale rozúčtovala jsem ji na přesnou polovinu z důvodu, že se někteří členové OVK zúčastnili pouze voleb konaných ve dnech 5.-6. října 2018.

S pozdravem

Bc. Lucie Steinhüblová
mzdová účetní

Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
tel: +420 317 701 929 steinhublova@mestotynec.cz www.mestotynec.cz

tomas.bn@email.cz

Komu:

Kopie:

Re: Odměny členů OVK

Dobrý den, přílohu jsem četl a zjistil jsem, že tato hovoří výhradně o rozúčtování zvláštní odměny člena OVK (kvůli tomu, aby zbytečně neplatil další odvody) a naopak hovoří o faktu, že cituji: „… uvedené doporučení pro rozúčtování odměny členů OVK nic nemění na dosavadních pravidlech pro krácení odměny podle evidence účasti na jednáních OVK.“ Což je popsáno na druhé stránce Vámi zaslaného dokumentu a koresponduje to i s volebním zákonem č. 59/2002 Sb. §1 který v bodě 4. říká: „… poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.“ Dále pak, Vám v příloze zasílám dokument „Zvlastni_odmena_za_vykon_fce_clena_OVK_-_6951699“, který o tomto hovoří a byl konzultovám s Ministerstvem vnitra Toto nám potvrdilo postup, který jsem Vám sděloval telefonicky. Tedy v kostce: Školení + dva dny voleb + následná dlouhá práce při sčítání výsledků je % a docházkou víc, než druhé dva dny voleb + následná krátká práce při sčítání výsledků (na kterou odkazovalo právě MV). A tedy rozdělení 50% a 50% není správné. Hrubým výpočtem mého asistenta bylo zjištěno, že každý náš člen OVK byl připraven o cca 250kč čistého! Žádáme Vás tedy o dořešení situace, jak jsem Vám naznačil, lidé mě uhánějí o peníze.. Dále pak, jelikož nejsem člen žádné zkorumpované a protilidové strany, ale člen Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa Miroslava Sládka (SPR-RSČ MS), vždy mi jde o zájem obyčejných lidí. Proto Vás tedy prosím, aby jste informaci předala i ostatním obecním úřadům s kterými jste věc konzultovala a tedy pravděpodobně i oni, ať už omylem či záměrně, připravili občany o peníze. V komisích jsou většinou slušní lidé a ocením, když na základě práce SPR-RSČ MS i tito dostanou své peníze, které jim mnohdy mj. i kvůli „práci“ zločinné ČSSD a jí zavedenou exekuční mafií mohou scházet.

S pozdravem Tomáš Franěk člen předsednictva strany a předseda SPR-RSČ Miroslava Sládka MO Benešov


Vážený pane Fraňku,
reaguji tímto na Váš e-mail ze dne 27.11.2018 ve věci Vašeho nesouhlasu s určením výše odměny členů okrskových volebních komisí při volbách do zastupitelstev obcí a Senátu konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 a 12. a 13. října 2018.
V uvedené věci Vám sděluji, že výše odměny členů okrskových volebních komisí byla určena v souladu s platnými právními předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění, a přihlédnutím k závěrům uvedených ve stanoviscích vydaných příslušnými ministerstvy ve věci odměn členů okrskových volebních komisí. S přáním hezkého dne

Ing. Miloš Albl
tajemník

Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
tel: +420 317 701 612
tel: +420 725 774 188
albl@mestotynec.cz www.mestotynec.cz

Vážený pane tajemníku,
takto mi email v pořádku dorazil a je čitelný. Děkuji. Avšak nemůžeme souhlasit, jelikož právě Vámi uvedený zákon č.59/2002 Sb. hovoří v §1, bodě 4 jasně a říká: „… poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.“ Což je spolu s přílohou „Zvlastni_odmena_za_vykon_fce_clena_OVK_-_6951699“ jasné… V kostce: Školení + dva dny voleb + následná dlouhá práce při sčítání výsledků je % a docházkou víc, než druhé dva dny voleb + následná krátká práce při sčítání výsledků. A tedy rozdělení 50% a 50% není správné. Hrubým výpočtem mého asistenta bylo zjištěno, že každý náš člen OVK byl připraven o cca 250kč čistého.
O to více nás zaráží Vaše odpověď.
Za tým Občané pro Týnecko
Tomáš Franěk kandidát do Evropského parlamentu 2019 člen předsednictva strany a předseda SPR-RSČ Miroslava Sládka MO Benešov.


Kauzu budeme pro vás sledovat dále a v případě nových informací vás budeme opět informovat.

Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák