Týnecký Kocour

Kocourův citát na únor

NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ HROZÍ,
ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT,
AŽ JE BUDE SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.

Monument – Ročník : XII červen 2018 číslo : 0046