Týnecký Kocour

Kocourův citát na květen

„Na těch horách jsou také pastýři.
Mají za úkol hlídat stádo ovcí, starat se o něj, ve dne ho vodit na pastvu a večer zase shánět zpět do ohrady. Musí ošetřovat zraněné ovce i zajistit, aby měli vodu k pití. Jsou u toho, když se ovce rodí a jsou zde, i když umírají. Ti pastýři jsou živi ze stáda, z jeho mléka i sýru.
Avšak nejsou všichni dobrými pastýři. Někteří pastýři nemají srdce pro své ovce, ale pracují, aby si vydělali peníze. To je jejich hlavní cíl. Proto také, když se začne dít něco nebezpečného, třeba když v zimě zaútočí hladoví vlci na ovce, takoví pastýři utíkají sami do bezpečí, a o ovce se nestarají.“

Janovo evangelium

Dnes je citát trochu delší, nicméně v dnešní podivné době určitě stojí za zamyšlení…