IV. dotazy a odpovědi z radnice 2017

Zdravím v tento prázdninový den všechny naše čtenáře, patrioty Týnecka, sousedy i přátele.

Zde, v této rubrice jsme vždy zveřejňovali vaše dotazy a podněty na vedení našeho města a následné odpovědi na ně.
Dnes to bude zcela jiné, dotazy jsme za vás poslali a to 12.7.2017 na městský kontaktní email jako obvykle.
Bohužel nám do dnešního dne nedorazila žádná odpověď či reakce na tyto dotazy.
Nevíme, co bylo příčinou této „neodpovědi“ ze strany města a tak vám zde alespoň tyto dotazy v přesném zněním, jak byli zaslány předkládáme:

Dobrý den,
Rádi bychom vám touto cestou předložili několik dalších dotazů našich čtenářů:

1. V domě s pečovatelskou službou se prý objevily štěnice. Přijalo vedení města nějaké opatření, aby se tato situace neopakovala a kolik popřípadě stála jejich likvidace a kdo ji uhradil?

2. V Týneckých listech se objevila zpráva o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Martinem Kubačákem na provedení jakési stavby „Vstupní markýza obchodního domu“ za bezmála 800.000,- Kč.
Můžete nám sdělit, co bude nájemce restaurace s bowlingem u obchodního domu za tyto peníze realizovat?

3. Má naše město preventistu kriminality a zpracované plány krizového řízení pro případy mimořádných situací?

Jsme s pozdravem a předem děkujeme za odpovědi na dotazy

Za patrioty Týnecka

Zdeněk Vondrák

V tomto příspěvku, se prozatím zdržíme našich obvyklých poznámek a pokusíme se k němu získat další doplňující informace.

Všem vám přeji krásné užívání letní pohody

Za Patrioty Týnecka

Zdeněk Vondrák