II. Dotazy a odpovědi z radnice 2018

Zdravíme naše čtenáře

I v tomto prázdninovém a horkém čase se v našem okolí odehrávají věci, které vás trápí či zajímají. Jsme rádi, že tyto věci můžeme naším prostřednictvím pro vás zjišťovat a dále vás pak informovat.

Zde vám již předkládáme komunikaci s městským úřadem a dovolíme si zároveň přidat i náš  malý komentář k některým zjištěným událostem:

Dobrý den,

Na základě dotazů od našich spoluobčanů bychom se od vás rádi dozvěděli některé informace :

1. na území města i městských částí dochází k výměně světel pouličního osvětlení, je pravda, že tyto lampy stojí přes 6000,- Kč za jednu?

Není možné jednoznačně stanovit cenu jedné lampy. Může to být zmiňovaných 6 tisíc korun, ale může to být i dvakrát víc. Více informací získáte po prostudování Smlouvy o správě, provozu, údržbě opravě a obnově veřejného osvětlení, na jejímž základě obnova osvětlení probíhá. Smlouva je veřejně přístupná a její přesné znění najdete na portálu veřejné správy, v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5937675.

Poznámka: v tomto případě si udělejte obrázek a názor sami, necítíme se přímo odborníky na cenu lamp a pokud někdo z vás má na tuto odpověď konkrétní názor, zašlete nám ho a mi ho rádi na našem nezávislém webu zveřejníme.

2. Po Týnci a Chrástu se staví nové chodníky, dojde k výstavbě nových nebo alespoň k opravě starých i v jiných městských částech?

Výstavba a opravy chodníků nejsou realizovány podle místní příslušnosti, ale podle prospěšnosti pro zvýšení bezpečnosti a účelnosti. Vzhledem k vysokému provozu na přilehlých komunikacích jsme moc rádi, že se nám podařilo vybudovat nový chodník v Chrástu a na Brodcích. Už dříve byl vybudován nový chodník v Jílovské ulici, v Čakovicích, do Bukovan. Nyní je v přípravě výstavba chodníku do Zbořeného Kostelce. Výstavby v dalších městských částech budou následovat.

Poznámka: zde si dovolíme vyslovit svůj názor na některé uváděné stavby a uvést k nim i několik faktů.
Je zcela jisté, že každý chodník v rizikové oblasti je velmi žádoucí.
V Chrástu u autobusové zastávky alespoň nemusí čekající lidé stát na silnici, na Brodcích je přibližně stejná situace i když tahle výstavba se bohužel dostala do černé kroniky Benešovského deníku..
Co se týká uváděného chodníku v Jílovské ulici – zde je zřejmě myšlena kombinovaná cyklostezka pro pěší i chodce. V tomto případě se jednalo o stavební zakázku v původní nabídkové výši 14 milionů, kdy se po zveřejnění v médiích její cena snížila na 7 milionů za celých 1100m délky stezky. U této stezky také letos končí záruční doba a jestli se bude opravovat prasklý beton a vyhnutá gabionová zeď  v náspu před výjezdem z Týnce na Chrást se zatím neví.

Na uváděný chodník z Týnce do Bukovan citujeme přímo odpověď tamního starosty:

Dobrý den,
Stezku pro cyklisty a pěší Bukovany – Týnec n/S, jak se správně jmenuje, připravila, zajistila financování a vybudovala Obec Bukovany v r. 2009.

Hezký den
Miroslav Šiška – starosta obce Bukovany

3. V sobotu 23.6. se v Týnci pořádala přehlídka dechovek a opět se uskutečnila pod širým nebem u domu s pečovatelskou službou. Znamená to, že pergola u obchodního domu, která měla pro tyto účely sloužit, pro toto využívána nebude a když ne, tak proč?

Pergola před obchodním domem slouží svému účelu pro konání kulturních představení v případě nepřízně počasí, například deště nebo sněžení.  Akce Přehlídka dechovek je určena především dříve narozenému publiku. I proto je jako místo konání, vzhledem k omezené pohyblivosti diváků, zvoleno prostranství před DPS. Pokud by nepřízeň počasí koncertu pod širým nebem bránila, akce by se přesunula pod pergolu.

Poznámka: podle nás není ani možné vzhledem k velikosti uváděné pergoly, umístit pod ní dechovou hudbu s případným ozvučením i s diváky. Každý ať se sám podívá a představí si tam četnou dechovou kapelu a několik desítek diváků.
Pro upřesnění zde musíme uvést, že koncerty u DPS pro naše sousedy v seniorském věku velmi vítáme a jejich větší počet by jsme jen uvítali.

4. Někteří občané si všimli, že firma provádějící stavbu kruhového objezdu pod kulturním domem, využívá minimum zaměstnanců, kteří prý nepracují před osmou hodinou a po šestnácté hodině. Může toto město z pozice stavebního dozoru nějak ovlivnit?

Stavba kruhové křižovatky probíhá dle informací investora, kterým je Středočeský kraj, podle plánu. Harmonogram prací je údajně dodržován, dokončena by, jak uvádí investor, měla být v termínu.

Poznámka: zde nezbývá než věřit, že vše se v dobré obrátí…

K těmto vašim dotazům, jsme tentokrát připojili i jeden dotaz náš  – patriotů Týnecka a Posázaví:

Nebylo by vhodné u příležitosti 700let první písemné zmínky o Týnci jmenovat významným občanem města ing. Františka Janečka jako zakladatele moderního Týnce, bez něhož by naše město v dnešní podobě vůbec neexistovalo? 

Jmenovat pana Janečka Významným občanem, je určitě dobrý nápad. Využijte, prosím, vyhlášení výzvy k podání nominací, a pana Janečka nominujte.

Poznámka: před několika lety jsme to již zkusili, ale bez udání důvodů jsme neuspěli, že by jsme tedy měli letos u příležitosti významného jubilea města Týnce větší šanci?

Děkujeme tímto paní Lence Morávkové z městského úřadu za odpovědi,
našim čtenářům za zachování přízně a přejeme všem klidnou druhou polovinu prázdnin.

Za patrioty Týnecka zapsal Zdeněk Vondrák