II. dotazy a odpovědi z radnice 2017

Zdravím naše čtenáře,

I v minulém období jste se zajímali o dění v našem, Týneckém okolí a zaslali nám několik podnětů na které jsme prostřednictvím našeho webu dotázali a dnes vám zde předkládáme zaslané odpovědi:

1. Po letošní zimě a větrném počasí se nachází v našem okolí dost nebezpečných stromů s uschlými větvemi. Pokud jsou na městských pozemcích, je možné domluvit jejich odstranění buď pomocí městských technických služeb nebo svépomocí a na koho je možné se s touto věcí obrátit? 

– Údržbu zeleně má v kompetenci místostarosta města Ing. Bedřich Pešan – e-mail: pesan@mestotynec.cz. V případě žádosti o odstranění přerostlých větví se obraťte na něj.

Poznámka: V případě potřeby doporučujeme se domluvit, pokuta a různá správní řízení nejsou zrovna příjemná.

2. Na zastupitelstvu dne 20.2.2017 se objevila informace o projektu Zdravé město ve výši 4 miliony korun. Bylo zde také uvedeno, že je na mzdové prostředky pro koordinátora tohoto projektu po dobu 18 měsíců vyčleněna částka ve výši 1.6 milionu. Je tato informace pravdivá?

– Finanční prostředky určené na financování mzdových nákladů projektu Zdravé město jsou plánovány ve výši 1, 6 milionu korun. Jde o částku, která bude použita na financování odborného poradenství z řad odborníků i veřejnosti, a to po dobu 18 měsíců. Odměna za součinnost na realizaci projektu a jeho zdárné uvedení do života, i za aktivní řešení aktuálních priorit jednotlivých oblastí, bude rozdělena mezi tým minimálně 15 lidí – poradců – dle skutečně odpracovaného času. Tým bude sestavený na základě doporučení koordinátora projektu a schvaluje ho rada města, případně tajemník. Plat koordinátora je cca 25.000 Kč hrubého měsíčně, poradce cca 200 Kč/hod.

Poznámka: Nezbývá než věřit, že sestavený tým bude opravdu složený z našich obyvatel a poskytnuté peníze zůstanou u nás.

3. Můžete nám prosím ještě doplnit předchozí dotaz k cyklostezce Týnec – Chrást, je tedy stále v záruce? 

– Cyklostezka Týnec – Chrást je v záruce a město uplatnilo reklamaci

Poznámka: Vzhledem k tomu, že na této cyklostezce není zřejmě v pořádku ani její opěrná zeď z gabionu bude zajímavé sledovat, zda bude reklamace stavební firmou uznána a co se bude vlastně opravovat.

Děkujeme paní Lence Morávkové za odpovědi

Za Týnecké patrioty

Zdeněk Vondrák