I. dotazy a odpovědi z radnice 2018

Zdravíme všechny naše čtenáře.

Dnes vám přinášíme již avizovaný článek o tzv. markýze na obchodním domě v Týnci.
Na základě vašich dotazů jsme se obrátili na vedení našeho města s doplňujícími dotazy, týkajícími se této markýzy:

Dobrý den,
Na základě dotazů od našich spoluobčanů bychom se od vás rádi dozvěděli některé informace :

1. zda tzv. markýza u obchodního domu je již kompletně hotova?
2. na této markýze je několik reklam na zde sídlící firmy, můžete nám sdělit, kdo tyto reklamy zaplatil a zda je z této městské plochy odváděn našemu městu řádný nájem za tuto plochu?

Předem děkujeme za odpovědi.

Za naše spoluobčany a místní patrioty

Zdeněk Vondrák

Od paní Lenky Morávkové jsme pak obdrželi následující odpovědi:

Vážený pane Vondráku,
přesné informace k Vašemu prvnímu dotazu najdete na webové adrese:

http://www.mestotynec.cz/page.php?fp=radnice/uredni-deska/verejne-zakazky/rok-2017&artid=1547

K Vaší druhé otázce, týkající se údajných reklam, uvádím, že v případě umístění označení obchodů na pergolu se nejedná o reklamu. Dle požadavku městského architekta umístění tohoto označení přímo na fasádu obchodního domu nebylo vhodné, proto navrhl umístění označení obchodů na čelo pergoly.

S přáním hezkého dne

Lenka Morávková
Kancelář starosty

Tímto děkujeme paní Morávkové za odpovědi a připojujeme i náš komentář.
Velikost markýzy tak trochu vylučuje její avizované využití pro pořádání kulturních akcí, třeba při koncertu se pod ní vejde buď kapela nebo diváci, obojí opravdu velmi těžko:
IMG_3736

Markýza je tak kompletně hotova a oficiální stránky města nám říkají že:
Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 793 625,71 Kč.

V zaslaném odkazu paní Morávkovou, pak je možné dále nalézt smlouvu o dílo, kde se v článku „Soupis prací“ na straně 5 nachází kolonka označená 783 s názvem „Dokončovací práce – nátěry“.
V této kolonce je pak tento text: písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic přes 1000 do 1500 mm za jednotkovou cenu 49.000,- Kč…..
IMG_3733Jak uvádí paní Morávková, tyto nápisy nejsou reklamou, protože to rozhodl městský architekt.
Takže za skoro padesát tisíc korun se tedy jedná o pouhý popis obchodů, který zaplatilo město…? Pokud pak jako podnikatel či soukromá osoba chcete umístit na městský pozemek nebo majetek „nějaký“ svůj popis, bude tedy podle této logiky také zadarmo? Na tyto otázky si pak již udělejte názor sami.

Jsme tu dále s vámi a pro vás, pokud se chcete něco dozvědět, na něco se zeptat nebo ostatní s něčím seznámit, nebojte se nám napsat a mi vám rádi pomůžeme.

Přejeme vám krásné prožití květnových dnů

Za Týnecké Patrioty

Zdeněk Vondrák