I. dotazy a odpovědi z radnice 2017

Zdravím všechny naše čtenáře.
Jak jsem již avizoval v předchozím příspěvku i letos se na základě vašich podnětů budeme ptát našich zastupitelů a vedení radnice.

Dnes vám přinášíme první otázky a odpovědi v tomto roce a oproti roku loňskému si ve vybraných případech dovolíme i náš vlastní komentář či jiný, doplňující příspěvek k dané věci.

A zde vám tedy již první tři dotazy předkládáme:

1. V posledním čísle Týneckých listů se objevila zpráva o schválení navýšení ceny z městského rozpočtu u díla „Sanace sesuvu půdy v Chrástě nad Sázavou“ o 815.058,96,- Kč. Můžete nám sdělit, proč k tomuto navýšení došlo a jaká je tedy konečná cena celého díla?

– Sanace sesuvu půdy – cena byla navýšena zhruba o 800.000 Kč bez DPH, celkové náklady dosáhly částky 2.618.574 Kč bez DPH. Důvodem pro navýšení ceny byly odchylky ve složení podloží, zjištěné po zahájení prací. Následně bylo nutné velké množství zeminy vyměnit za štěrkopísek. S tím souvisí i vyšší náklady na vytěžení zeminy, její odvoz na skládku a pořízení a dopravu nového materiálu, vhodnějšího pro zhutnění.

Poznámka: Zde se asi nezbývá, než se lehce podivit nad geotechnickým průzkumem, který toto vše předem neodhalil …. 

2. Při stavbě odpočinkové zóny u lékárny před Metazem byla u tohoto prostoru odstraněna budova trafiky, byla tato demolice nutná, když se toto prostranství vlastně neupravovalo a bylo jen zatravněno?

– Trafika byla stavba na cizím pozemku a pouze dočasného charakteru. Vzhledem k tomu, že skončilo povolení pro její umístění, musela být odstraněna. Pozemek není ve vlastnictví města, proto bylo toto prostranství pouze zatravněno.

Poznámka: Co k tomuto dodat, jen že je škoda, že nedošlo k „lepší“ dohodě s vlastníkem pozemku a celé místo tím zřejmě ztratilo předpokládaný účel.

3. Na cyklostezce propojující Týnec s Chrástem se objevili naproti sběrným surovinám trhliny v betonu i asfaltu, kdo bude tuto stavbu případně opravovat a je na tuto stavbu ještě možné uplatnit reklamaci?

– U cyklostezky budeme postupovat v souladu se standardy městských komunikací. Pokud jsou tam trhliny, budeme je reklamovat.

Poznámka: Nedalo nám to a sami jsme se došli přesvědčit, výsledek vám předkládáme již bez dalšího komentáře:
IMAG0342IMAG0344
Děkujeme paní Lence Morávkové za odpovědi.

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák