Čtenářské dotazy a odpovědi – radnice IV.2019

Zdravíme všechny naše čtenáře,

Dnes vám pravděpodobně naposledy v letošním roce představíme odpovědi na vaše dotazy o dění v našem městě, které jsme za vás předložili současnému koaličnímu vedení naší radnice.

Okruhy dotazů se přímo dotýkají dopravy v našem městě a téměř jako u všech velkých investičních akcí také jejich cenou, které je u nás ve městě nezřídka jiná než původně plánovaná:

1. Dobrý den, můžete nám sdělit, kdy je plánován skutečný termín dokončení stavby autobusového nádraží v Týnci?

Dopravní terminál bude dokončen do 31.12.2019.

2. Stavba nádraží se má prodražit o tři miliony korun, můžete potvrdit, že tato částka je konečná? 

Rada města na svém zasedání 11. 11. 2019 schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností  PSN & DS a.s. k zakázce Dopravní terminál Týnec nad Sázavou.
Dodatek mění cenu díla o 660.727,92 Kč bez DPH na základě změnových listů 5, 6 a 7. Změny jsou vyvolány okolnostmi, které nešlo předvídat. Významnou část navýšení ceny dle dodatku 2 jsou určeny na úpravy prodejny jízdenek dle požadavků ČD.
Další náklady si vyžádala přeložka tlakové kanalizace z důvodu křížení s plynovodem a úpravy z důvodu chybně uloženého plynovodu). Konečná cena díla se vzhledem k Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 mění na 28 495 097,65 Kč bez DPH. Cena dle SoD byla 25.373.867,85 Kč bez DPH. Položkové rozpočty změny ceny díla včetně zdůvodnění, odborných stanovisek a rozboru jsou na webu – profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-  61798387/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-61798387/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-394502177-61798386/VysledekZadavacihoPostupu-394502177-61798386/

O změnách obsažených v dodatku 1 jsme Vás informovali již v červenci. Údaje jsou také zveřejněny na   profilu zadavatele.

3. Je již rozhodnuto o tom, zda se bude dálniční přivaděč stavět přes městskou část Višňovka a pokud je rozhodnuto, kteří zastupitelé pro variantu hlasovali?

Ve věci výstavby dálnice D3 dosud nebylo zahájeno projednání územního rozhodnutí, tedy není známý termín zahájení výstavby D3, tudíž je předčasné hovořit o tom, zda dálniční přivaděč povede přes Višňovku. Pro výstavbu dálnice D3 ve variantě stabilizovaná a napojení Týnce nad Sázavou na dálnici D3 ve variantě I, označené D14, hlasovalo 1.12.2003 ze 17 členného zastupitelstva města Týnce nad Sázavou 15 zastupitelů. V roce 2003 se nesledovalo jmenovité hlasování.

Děkujeme tiskové mluvčí paní Lence Morávkové za dodané odpovědi.

Dnes si dovolíme malou připomínku k poslednímu dotazu.
Z uvedené odpovědi zcela jednoznačně vyplývá, že o přivaděči naposledy hlasovalo zastupitelstvo v roce 2003.
Petiční výbor „Chraňme naše ŽP“ zaslal dne 10.8.2018 a následně pak 6.12.2018 výzvu k novému hlasování o návrhu zrušení usnesení. První žádost zrušila údajně tehdejší rada města a druhá žádost prý zastupitelům nebyla k projednání předána vůbec.
O důvodech proč se tak nestalo lze dnes jen spekulovat…..

O tom, že se přivaděč přes Višňovku bude stavět a tím se takřka jistě „vylepší“ průjezd vozidel přes naše město, se poté naši občané mohli seznámit na reklamní akci ŘSD ČR v našem městě:

Uvidíme tedy, zda na tuto situaci naši zastupitelé budou nějak reagovat nebo zda radši nebudou dělat nic a vše případně svádět na své předchůdce.

Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák