Čtenářské dotazy a odpovědi – radnice III.2019

Zdravíme všechny naše čtenáře.

Dnes vám přinášíme další odpovědi na vaše otázky. Máme polovinu prázdnin a mohlo by se zdát, že se nic moc v našem městě neděje, přesto každý kdo do našeho města přijede hromadnou dopravou vidí, že to tak úplně není.
V našem městě se totiž staví i o prázdninách a zrovna autobusové nádraží. To bylo již obsahem i vašich předchozích dotazů a vzhledem k tomu, že je předmětem i dalších dotazů, věnujeme mu dnes článek celý:

1. Povídá se, že Týnecké autobusové nádraží staví jiná firma, než která vyhrála soutěž, můžete nám sdělit, zda je to pravda a popřípadě proč?

Výstavbu dopravního terminálu provádí vítěz výběrového řízení, společnost PSG DS a.s. Jako generální dodavatel odpovídá za kvalitu prací i výsledného díla a také veškeré práce vykazuje a fakturuje. Na zemní práce si PSG DS a.s. najala subdodavatele, kterým je firma DIOSTAV s.r.o.

Kocourova poznámka: zde tedy nastala běžná věc, „nějaká“ firma vyhrála výběrové řízení a další to ta ní „nějak“ zrealizuje.

2. Rekonstrukce Týneckého autobusového nádraží se dle informací uveřejněných v posledních Týneckých listech o 3 miliony korun z důvodu nečekaných nákladů, jak je toto možné, to nebyla provedena řádná příprava projektu včetně průzkumu staveniště?

Cena díla se opravdu navýšila o cca 3 miliony korun. Důvodem je změna zabezpečení uložení plynovodu. Průzkumy se před zahájením akce prováděly, proběhla jednání se správci sítí. Z jejich vyjádření a předložených dokumentů vyplynulo, že vše odpovídá platným ČSN. Z těchto faktů také vycházel projekt a rozpočet. Až samotná realizace díla ukázala, že plynovod, který je starý přibližně 20 let, není místy uložen dle vyjádření jeho správce. Proto se muselo následně přistoupit k úpravě jeho uložení. Na to navazoval i jiný způsob hutnění konstrukčních vrstev vozovky. V rozpočtu oceněný způsob (vápnění) nemohl být použit kvůli změnám na plynovodu. Zvolena byla jiná varianta, v dokumentaci popsaná jako alternativní, ale dražší (výměna podloží za jiné – zhutnitelné). Položkové rozpočty změny ceny díla včetně zdůvodnění, odborných stanovisek a rozboru jsou na webu – profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-61798387/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-61798387/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-394502177-61798386/VysledekZadavacihoPostupu-394502177-61798386/

Kocourova poznámka: jak to vypadá, tak doby, kdy cena díla byla konečná a nepřekročitelná jsou dávno pryč. Kdo si myslel, že 30 milionový doplatek Týnecké školy, byla věc mimořádná, bude zřejmě zklamán...

3. Mnozí občané si všímají, že na staveništi nepanuje zrovna čilý ruch, bude stavba dokončena v řádném termínu?

To, že na staveništi nepanuje čilý stavební ruch, je zřejmé. Zhotovitel nás však opakovaně ujišťuje, že dílo předá v termínu dle SOD.

Kocourova poznámka: a když neodevzdá, tak se stane co? Třeba zrovna – nic.

Děkujeme paní Lence Morávkové za odpovědi.

Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák