Bilancování roku 2020

Zdravíme všechny naše čtenáře, sousedy i přátele.

Máme tu předposlední den podivného – coronavirového roku 2020.
Jak budeme tento rok hodnotit s odstupem času se teprve ukáže. Dnes můžeme zdůraznit především to, že nám všelijaká různá opatření ukázala jak jsme závislí na konzumu a jak velká síla je ve vzájemném stavu rodin, přátel a kamarádů.
Uplynulý rok nám ukázal, jak je důležité mít své pevné zázemí ve své rodině i ve své rodné zemi.

To že všechno má svůj začátek i konec, že se historie může opakovat, můžeme připomenout na několika momentkách z výletu k pramenu naší největší řeky – Vltavy, kde je možné vidět počátek jejího toku, jako malou studánku, které tak měli v úctě nejen Keltové, ale i staří Slované:


V jejím okolí jsou ovšem i jiné, smutnější připomínky naší historie na které je možné dnes pohlížet různě a nám nezbývá si přát, aby se tímto směrem současná doba neubírala:


Přejme si tedy do příštího roku pevnou vůli jít za svými sny, važme si svých blízkých a přátel, neboť to jsou Ti jediní, kteří nám pomůžou ve špatných časech.

PF 2021

Za Patrioty Týnecka přeje Zdeněk Vondrák