9. května 2019 v Týnci nad Sázavou

Zdravíme všechny naše čtenáře.

Dnešní den si připomínáme výročí ukončení II. světové války.

I v Týnci se nachází pamětní místo – památník na místním hřbitově.
Vzhledem k situaci v dnešní společnosti, kdy to vypadá, že není zcela „moderní“ objektivní přístup k naší historii, jsme rádi, že i letos se u místního památníku objevil pamětní věnec v národních barvách.
Jen je trochu škoda, že je bez věnování a není tak zřejmé kdo ho věnoval a projevil tak národní hrdost, zda město nebo jiný subjekt.

V souvislosti s tímto památníkem se nám podařilo zjistit několik zajímavých věcí.
Na portálu Ministerstva obrany České republiky v sekci evidence válečných hrobů je přímo uvedeno:
Památník 1. a 2. sv. válce – skládá se z VH s ostatky 6 rudoarmějců, PM k 1. sv. válce. Památník je tvořen třemi deskami – na čele pomníku tvořeného ze tří masivních desek (uprostřed světlá a po stranách dvě tmavé vyvřelinové) je uprostřed na světlé připevněna měděná tabule s nápisem : Své životy jste dali za naši svobodu. Nad nimi jsou umístěny 2 menší měděné tabulky se znaky ČSSR a SSSR a nad nimi měděná nádoba. Na pravé desce jsou vyryta jména pohřbených rudoarmějců a na levé desce jsou vyryta jména padlých v 1.sv. válce.“

Kromě celkem přesného popisu památníku je možné najít i několik dalších zajímavostí. Například z neznámého důvodu nejsou uvedena celá jména rudoarmějců. U některých jsou pak uvedeny přesná data úmrtí včetně dne, ale jsou zde dvě jména, kde je zaznamenán pouze rok.
A právě u těchto dvou jmen se pak podle uvedených poznámek (rozvědčík a zemřel při osvobozování Prahy) můžeme oprávněně domnívat, že i jednotky Rudé armády které osvobozovali Týnecko měli rozkaz pokračovat dále na pomoc bojující Praze, ale kapitulace německých vojsk dne 9.5.1945 pak další postup zastavila.
Vzhledem k již zmiňovaným poznámkám se pak může domněnka, že oba vojáci prováděli průzkum cesty do Prahy, při kterém se střetli s nějakou jednotkou vojáků Wehrmachtu nebo spíše Waffen SS, které se v našem regionu převážně nacházely a chtěli se přes Prahu dostat do amerického zajetí, jevit jako zcela reálná.

Dle vyprávění pamětníků se pak v popisu památníku může nacházet i jedna velká nepřesnost. Je v něm uvedeno, že se zde nachází vojenský hrob s ostatky šesti rudoarmějců. Pamětníci ovšem uvádějí, že rudoarmějci byli pohřbeni jinde a to na tzv. starém hřbitově a přesně popisují i místo, kde se nacházeli jednoduché hroby označené rudou hvězdou.
Vzhledem k tomu, že se nám nepovedl najít žádný záznam o přemístění ostatků na jiné místo, je zcela reálná domněnka, že skutečné hroby se nachází na stejném místě i nadále.
Z tohoto důvodu jsme v letošním roce uctili památku padlých a připomínku osvobození, položením květin a zapálením svíček na tomto historickém i když dnes tak trochu smutném a ne zcela pietním místě:


Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák