I. dotazy a odpovědi z radnice 2018

Zdravíme všechny naše čtenáře.

Dnes vám přinášíme již avizovaný článek o tzv. markýze na obchodním domě v Týnci.
Na základě vašich dotazů jsme se obrátili na vedení našeho města s doplňujícími dotazy, týkajícími se této markýzy:

Dobrý den,
Na základě dotazů od našich spoluobčanů bychom se od vás rádi dozvěděli některé informace :

1. zda tzv. markýza u obchodního domu je již kompletně hotova?
2. na této markýze je několik reklam na zde sídlící firmy, můžete nám sdělit, kdo tyto reklamy zaplatil a zda je z této městské plochy odváděn našemu městu řádný nájem za tuto plochu?

Předem děkujeme za odpovědi.

Za naše spoluobčany a místní patrioty

Zdeněk Vondrák

Od paní Lenky Morávkové jsme pak obdrželi následující odpovědi:

Vážený pane Vondráku,
přesné informace k Vašemu prvnímu dotazu najdete na webové adrese:

http://www.mestotynec.cz/page.php?fp=radnice/uredni-deska/verejne-zakazky/rok-2017&artid=1547

K Vaší druhé otázce, týkající se údajných reklam, uvádím, že v případě umístění označení obchodů na pergolu se nejedná o reklamu. Dle požadavku městského architekta umístění tohoto označení přímo na fasádu obchodního domu nebylo vhodné, proto navrhl umístění označení obchodů na čelo pergoly.

S přáním hezkého dne

Lenka Morávková
Kancelář starosty

Tímto děkujeme paní Morávkové za odpovědi a připojujeme i náš komentář.
Velikost markýzy tak trochu vylučuje její avizované využití pro pořádání kulturních akcí, třeba při koncertu se pod ní vejde buď kapela nebo diváci, obojí opravdu velmi těžko:
IMG_3736

Markýza je tak kompletně hotova a oficiální stránky města nám říkají že:
Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 793 625,71 Kč.

V zaslaném odkazu paní Morávkovou, pak je možné dále nalézt smlouvu o dílo, kde se v článku „Soupis prací“ na straně 5 nachází kolonka označená 783 s názvem „Dokončovací práce – nátěry“.
V této kolonce je pak tento text: písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic přes 1000 do 1500 mm za jednotkovou cenu 49.000,- Kč…..
IMG_3733Jak uvádí paní Morávková, tyto nápisy nejsou reklamou, protože to rozhodl městský architekt.
Takže za skoro padesát tisíc korun se tedy jedná o pouhý popis obchodů, který zaplatilo město…? Pokud pak jako podnikatel či soukromá osoba chcete umístit na městský pozemek nebo majetek „nějaký“ svůj popis, bude tedy podle této logiky také zadarmo? Na tyto otázky si pak již udělejte názor sami.

Jsme tu dále s vámi a pro vás, pokud se chcete něco dozvědět, na něco se zeptat nebo ostatní s něčím seznámit, nebojte se nám napsat a mi vám rádi pomůžeme.

Přejeme vám krásné prožití květnových dnů

Za Týnecké Patrioty

Zdeněk Vondrák

 

VI. dotazy a odpovědi z radnice 2017

Zdravím všechny naše čtenáře.

Opět tu máme vaše dotazy a odpovědi na ně z vedení našeho města.
Dnešní článek trochu pozměníme, vynecháme v něm totiž náš tradiční komentář.

Dnešní dotazy jsou celé věnovány cenám zadávaných a aktuálně prováděných staveb v našem městě.
Vzhledem k tomu, o jak velké částky se jedná, je zcela zřejmé, že vás tato problematika s hospodařením zajímá.

Za nás zde musím uvést, že podle vývoje navyšování cen, většina zakázek zřejmě nebyla dostatečně připravena, neboť navyšování cen v řádu milionů korun o profesionální a detailní přípravě zrovna nesvědčí…

1. Můžete nám sdělit původní a současnou cenu stavby přístavby základní školy – tzv. krčku?

Základní škola – původní cena přístavby základní školy vzešlá z výběrového řízení byla 25 986 814,79 Kč včetně DPH. V průběhu stavby vznikly celkem dva dodatky, které se týkaly změny termínu dokončení do 6. listopadu a navýšení ceny díla na 31 111 774,74 Kč včetně DPH. Dne 5. října jsme smlouvu o dílo vypověděli. Firma Daka Stav, s.r.o. stavbu dokončovat nebude, připravujeme nové výběrové řízení.

2. Můžete nám sdělit původní a současnou cenu stavby haly – tělocvičny v nové škole?

Tělocvična – Smlouva o dílo s firmou Fastav Bau, s.r.o., vítězem výběrového řízení, byla uzavřena na 37 893 140.92 Kč včetně DPH. V průběhu stavby byly doplněny dva dodatky, kterými se mění cena stavby na 40 373 455,13 Kč včetně DPH.

3. Zůstala stále původní (plánovaná) cena přístavby markýzy u obchodního domu?

Cena přístavby markýzy u obchodního domu zůstává původní.

 

Za Týnecké Patrioty Zdeněk Vondrák

V. dotazy a odpovědi z radnice 2017

Přejeme všem našim čtenářům pěkný den babího léta.
Dnes vás seznámíme s dalšími odpověďmi na vaše dotazy týkající se událostí a činností v našem městě. Jako vždy i tentokrát si k nim dovolíme připojit náš stručný komentář.

1. Můžete nám sdělit, kolik celkem stálo zpracování projektové dokumentace pro stavbu markýzy u obchodního domu a jaký je podle projektu samotný rozpočet na tuto stavbu?
– Na zpracování projektové dokumentace pro stavbu markýzy u obchodního domu bylo vynaloženo 40 000 Kč, rozpočet na tuto stavbu je 655 889,02 Kč bez DPH 21%. Znovu zdůrazňuji, že výstavbu markýzy iniciovalo město, a to z důvodu zastřešení prostoru pro pořádání kulturních akcí. Hlavním cílem je navození pohody a příjemné atmosféry při představení, a to jak pro vystupující, tak pro diváky. Navíc obchodní dům tvoří dominantu pravobřežní části města, stejně jako Společenské centrum levobřežní, a proto je nadmíru vhodné, aby dobře vypadal. I k tomu nová markýza přispěje. Město velmi vítá, že majitel domu tuto úpravu umožnil.

Poznámka: Z celkového znění odpovědi tedy vyplývá, že bez souhlasu majitelů obchodního domu by se celá stavba nerealizovala?
Vzhledem k tomu, že jí provádí nájemce restaurace, který má být v příbuzenském vztahu s těmito majiteli, bude jistě zajímavá odpověď na doplňující dotaz o případném výběrovém řízení na zhotovení této stavby.   
 
2. U hlavní průjezdové komunikace v Týnci v ulici Jílovská byly opraveny a vyměněny lampy pouličního osvětlení. Tyto lampy ovšem v případě olistění zde rostoucích stromů, tj. od jara do podzimu ,velmi špatně komunikaci osvětlují a práce na nich se pak mohou jevit jako zbytečné. Uvažuje město o nějakém řešení této situace?
– Pozice, výška, typ a příkony lamp pouličního osvětlení byly spočítány dle norem pro správný osvit komunikace. Toho je třeba se držet i při výměně stožárů. Při rekonstrukci osvětlení na Jílovské bylo hlavním požadavkem osvětlit chodník, a zároveň i komunikaci. Vzhledem ke vzrostlé aleji lip je osvětlení silnice problematické, což se však díky povinnosti celodenního svícení vozidel, jeví jako menší problém než ořezávání vzrostlých zdravých stromů. Lampy byly posunuty tak, aby byly mezi stromy a nastaveny výložníky, takže chodník a cyklostezka jsou osvětleny zcela dostatečně.

Poznámka: No, to že je něco spočítáno podle platných norem, nemusí být ještě zcela funkční.  
3. Na dětském hřišti vedle obchodního domu v Týnci se poslední dobou nacházelo větší množství odpadků. I když je to především známka neodpovědných návštěvníků, přesto nás zajímá, zda město toto a popřípadě i ostatní místa pro naše děti kontroluje a zajišťuje na nich úklid?
– Prostor dětského hřiště u OD je kontrolován a uklízen v pracovní dny 2 x denně v rámci každodenní pochůzky zaměstnance Technických služeb Týnec s.r.o. V případě zjištěného nepořádku volejte Technické služby – tel. č. 317 701 238, které zajistí nápravu. Je to nejrychlejší cesta, jak udržet ve městě pořádek.

Poznámka: Tak vážení rodičové, pokud se vám nezdá četnost kontrol a kvalita prováděného úklidu, můžete se tedy obrátit na uvedený kontakt.
Za Patrioty Týnecka
Zdeněk Vondrák

IV. dotazy a odpovědi z radnice 2017 po druhé

I v tento poslední srpnový den zdravím všechny naše čtenáře.
V minulém příspěvku o naší radnici jsem vám představil dotazy, které jsme za vás odeslali. Dnes vás již můžu s odpovědmi na předešlé dotazy a poznámkami seznámit:

1. V domě s pečovatelskou službou se prý objevily štěnice. Přijalo vedení města nějaké opatření, aby se tato situace neopakovala a kolik popřípadě stála jejich likvidace a kdo ji uhradil?
– Nájemník dotčeného bytu na základě požadavku města obměnil vybavení bytu a odborná firma provedla v bytě dezinsekci. Ta se bude opakovat v pravidelných intervalech po dobu několika měsíců. Tím by se mělo zabránit opětovnému výskytu hmyzu. Likvidaci platilo město, a to z důvodu garance správnosti jejího průběhu. K podobné situaci tak s největší pravděpodobností už nedojde. V DPS probíhají pravidelné kontroly stavu bytů pečovatelskou službou, případně správcem domu. V případě nepořádku v bytě či jiných závad způsobených nájemníkem je situace ihned řešena odborem majetku.

Poznámka: Ostatní nájemníci děkují a věří, že město další průběžné kontroly nezanedbá.

2. V Týneckých listech se objevila zpráva o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Martinem Kubačákem na provedení jakési stavby „Vstupní markýza obchodního domu“ za bezmála 800.000,- Kč.
Můžete nám sdělit, co bude nájemce restaurace s bowlingem v obchodního domu za tyto peníze realizovat?
– Vstupní markýza obchodního domu je přístřešek nad chodníkem podél výloh obchodního domu. Požadavek na vznik markýzy iniciovalo město. Důvodem je absence zastřešeného venkovního prostoru, vhodného pro pořádání městských kulturních akcí typu Přehlídka dechovek, Rozsvěcení stromu apod. Díky markýze se nebude opakovat situace několika posledních let, kdy děti nebo hudebníci zpívali zcela zmoklí na podiu před obecenstvem pod deštníky. Protože obchodní dům bude procházet rekonstrukcí fasády včetně zateplení, využilo město této situace a s majitelem obchodního domu dohodlo společný postup. Město realizuje markýzu, majitel obchodního domu zateplení a fasádu. Tuto akci provádí stavební firma pana Kubačáka, vítěz výběrového řízení.

Poznámka: No milí Týnečtí podnikatelé, nezbývá než věřit, že město takto bude zvelebovat provozovny i vám. Vzhledem k značné ceně díla 800.000,- Kč, vznášíme na město další doplňující dotazy a v příštích článcích vás budeme o této stavbě dále informovat.

3. Má naše město preventistu kriminality a zpracované plány krizového řízení pro případy mimořádných situací?
– Týnec nad Sázavou je obec II. typu, a jako taková nemá povinnost zpracovávat plány krizového řízení. Tyto plány jsou zpracovány pro obec III. typu, což je pro nás Benešov. V případě, že by se v Týnci vyskytl nějaký problém v podobě ekologické katastrofy, povodně, požáru, tak tuto situaci řeší spolu s vedením města benešovský odbor krizového řízení. Město je součástí integrovaného záchranného systému. Díky přístupu do speciálních webových aplikacích máme k dispozici informace pro vedoucí pracovníky, jak v krizových situacích postupovat. Funkci „preventisty kriminality“ v našem městě plní městská policie. Preventista působí i ve škole dle plánu pro školní potřeby.

Poznámka: Jako město sestávající z více samostatných obcí by jistě nebylo od věci spolupráci mezi těmito částmi a nadřízeným územním orgánem, v tomto případě Benešovem vyzkoušet.

Za Patrioty Týnecka

Zdeněk Vondrák

 

IV. dotazy a odpovědi z radnice 2017

Zdravím v tento prázdninový den všechny naše čtenáře, patrioty Týnecka, sousedy i přátele.

Zde, v této rubrice jsme vždy zveřejňovali vaše dotazy a podněty na vedení našeho města a následné odpovědi na ně.
Dnes to bude zcela jiné, dotazy jsme za vás poslali a to 12.7.2017 na městský kontaktní email jako obvykle.
Bohužel nám do dnešního dne nedorazila žádná odpověď či reakce na tyto dotazy.
Nevíme, co bylo příčinou této „neodpovědi“ ze strany města a tak vám zde alespoň tyto dotazy v přesném zněním, jak byli zaslány předkládáme:

Dobrý den,
Rádi bychom vám touto cestou předložili několik dalších dotazů našich čtenářů:

1. V domě s pečovatelskou službou se prý objevily štěnice. Přijalo vedení města nějaké opatření, aby se tato situace neopakovala a kolik popřípadě stála jejich likvidace a kdo ji uhradil?

2. V Týneckých listech se objevila zpráva o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Martinem Kubačákem na provedení jakési stavby „Vstupní markýza obchodního domu“ za bezmála 800.000,- Kč.
Můžete nám sdělit, co bude nájemce restaurace s bowlingem u obchodního domu za tyto peníze realizovat?

3. Má naše město preventistu kriminality a zpracované plány krizového řízení pro případy mimořádných situací?

Jsme s pozdravem a předem děkujeme za odpovědi na dotazy

Za patrioty Týnecka

Zdeněk Vondrák

V tomto příspěvku, se prozatím zdržíme našich obvyklých poznámek a pokusíme se k němu získat další doplňující informace.

Všem vám přeji krásné užívání letní pohody

Za Patrioty Týnecka

Zdeněk Vondrák